Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: TEHNOÜLEVAATUSE NÕUDED??

21:47 05.01.2020
Selgitan sootsiumile (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Põhiseaduslik õigus on hallata, vallata ja kasutada oma vara vastavalt oma äranägemisele, kui ei rikuta seadust.
Nii, vara on kasutatud juba ammu ja nüüd nõuab Maanteeamet, et kodanik taotleks NEILT isikliku vara kasutusluba!?
Hästi, majale saab nõuda kasutusluba, sest seal on tule-, elektri-, gaasi- jms kasutustingimused vaja kontrollida, et asi poleks eluohtlik.
Sõiduk läbub tehnilises, ehk siis ohutuslikus mõttes ülevaatuse ja Maanteeamet soovi, ikka nõuab, et te ostaksite neilt veel kasutusloa. Pmt on see juba meil kord Muinsuskaitseametis läbi läinud, sest see oskab müüa metallidetektori, ehk teie isikliku vallasvara kasutuslube, need küll kallimad kui Maanteeameti plekitükk.
Ja ostetaksegi! Iga aasta tuleb osta!
MIKS?
Seepärast, et kodanikud lasevad endale taha keerata ja võtta vastu kõikvõimalikke, mirttetarvilikke lollidemaa seadusi ja määrusi! Muinsuskaitseameti töllid panevad kogu raha oma tasku, tegid "firma". Koolitavad oma vara kasutama....
Maanteeamet pole veel "meie trükime uue sildi" peale tulnud vist. Aga jõuavad!
Teie põhiseaduslikke õigusi rikutakse igal sammul ja te teete kõik kui lambad ära ja ootate, et keegi Millert ajab teie asju!
Teie peate kohtusse pöörduma, mitte see, kellelt idiotismi teie peal läbiviimist nõutakse!
Seni ei muutu mitte midagi ja teile mõeldakse üha uusi koormisi välja, üks lollim kui teine!
Ühel päeval on meie maksukoornus 100% nii ja te jääte võlgu!
23:29 05.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Just nii see asi paistabki, et meie endi keskel leidub kaasmaalaseid kes naudivad täiega kui saavad oma võimu kasutada sest selle on neile andnud riik. Toetad oma pepukese Manteeameti tehnoosakonna toolile ja oledki kõikvõimas tegelane kelle määrusetõlgendusi täidavad 300 ülevaatajat ning seeläbi saab ruineerida tervet mõtlemist.

Kuna MKM 42 lisa 1 kood 601 üteleb - 3) andmesilt peab olema sõiduki valmistaja poolt sõidukile kinnitatud. Andmesilt on nõutav alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria sõidukil,

Siis juhul kui auto teljekaaludega ja vin-koodiga silt on riknenud - peab olukorra saama kontrolli alla. Rikuti massiliselt määrust nõudes sildi tellimist ja ise paigaldamist kuigi määrus räägib sõiduki valmistaja poolt paigaldatud sildist. Et mitte rikkuda määruses olevat siis on lõppenud autoesindustest 200€ maksvate andmesiltide tellimine ja omal käel tagasi kleepimine. Tegelikult saab nõuet ka nii tõlgendada, et, kui 22 aastat tagasi so. 1998 aastal võeti arvele uus auto siis sellel pidi olema tehases paigaldatud andmesilt ja ükski reegel ei räägi mitu aastat peab see silt vastu pidama. Kerele graveeritud Vin-koodi kohta on öeldud, et 30 aastat peab vastu pidama aga sildi kohta seda öeldud ei ole.

Aga läheme edasi, sama määrus ütleb - Kui sõidukil valmistaja andmesilt puudub, on mittetäielikult täidetud või on loetamatu, siis loetakse sõiduk nõuetele vastavaks, kui Maanteeametil on olemas selle sõiduki valmistaja andmesildile kantavad andmed. Registreerimistunnistusele tehakse sellekohane märge;

Ja nii lähebki autokasutaja Maanteeametisse taotlema sõiduki reg. tunnistusele märget - LUBATUD KASUTADA ILMA ANDMESILDITA. Ja pange tähele, kui auto on valmistatud enne 1998 siis jääb andmesildiga seonduv jahmerdamine ära...

Kuigi asjaolu, et kasutatud autol andmesildi olemasolu või puudumine ei mõjuta absoluutselt mitte midagi siis ta mõjutab ametnikku kes näpuga järge peab ja saab esitada vastava tegevusnõude.

Meil leidub ka nii tubli ametnik kes kandis summuti tootjale etteantud kohustuse autokasutajale sest määrus nõuab, et summutil peab olema tootja markeering mis peab vastu pidama summuti kogu tööea jooksul. Ja nii esitati süüdistus, et autoomanik on omavoliliselt heitgaasitorustiku ümber ehitanud kuna summuti oli nii roostes, et sealt ei saanud lugeda tehase markeeringut = OV ehk kordusülevaatus. Nii on kirjas ametlikus dokumendis mis on ainult asutusesiseseks kasutamiseks kuid minul on see olemas.
23:44 05.01.2020
Selgitan sootsiumile (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Dokumendid "asutusesiseseks kasutamiseks" on vahvad! Minu valduses on mitmeid.
Nendest loeb välja mitte ainult soovitusi, kuidas kodanike õigusi rikkuda, lisaks leiab seal uut füüsika, keemia, looduseaduste jms valdkonnas.
Vähe sellest, Eesti ametnik on võimeline ka teiste riikide osas kaasa rääkima.
Minu valduses on "asutusesiseseks kasutamiseks" määratud dokument, milles naissoost riigiprokurör annab teada, et veok seiskus iseeneseslikult korduvalt, kuna peal polnud kette ja Norra kuningriigis peavad need olema talvel 24/7 peal.
Kui juhiti tähelepanu, et nii see siiski ei ole- teatas tubli tehnikaspets riigiproksist, et siis vahetati valesti käike!
Hästi- aga tegemist oli automaatkastiga sõidukiga!
Asi oli ühe õigusbüroo puhtakspesemises- kõik ju omad- juristid! ÜÜberinimesed!
Ametnikud arvavad, et majasuurused rändrahnud tõi kinnistule mitte jääaja sündmused, vaid kodanikku, st kinnistu omanikku, tuleks trahvida!
Pole nali!
Karistada kinnistuomanikku kaskede eest, sest nende lehed lendavad tuulega naabri kinnistule! Miks? Miks ta istutas need?
Kased olid väga vanad ja kasvasid seal enne kui üldse midagi ehitama hakati ja nägid keisri aega kindlasti!
Ja kui mõistusega ametnik keeldus alusetult kodanikku karistamast- siis see nõudlik ülemus korraldas tema avaliku teenistuse kaardile allumatuse alusel noomituse!
Ka pole nali!
Kased ja kivid on ühe ja sama peast üliülemuse leiutised muide, ta on nüüd Rahandusministeeriumis võll ja õpetab, kuidas elada- teid õpetab.
Jäle, pahatahtlik pugeja ja karjerist.
Kõik kohad on selliseid täis!
Ma võin kinnitada, et enamus nõudeid tehakse valmis kellegi materiaalse heaolu kasvatamiseks (teeme nõude, koolitame ja võtame ise raha) või sulaselgest pahatahtlikkusest, mis on vaieldamatult psühhopaatne tegevus.
Me oleme mõned sellised kohtusse saanud ja seal, saades aru, et neile ei jäägi õigus, on nad mõni kord lahinal vihast nutma hakanud.
See on VIHA!
Kusjuures, kohtunik on neilt suuril silmil ja imestusega küsinud "kas te tahate tõesti öelda, et...", sest nad väidavad, et tegelikult käib nii, nt võivad nemad teha ebaseaduslikku jälitustegevust lihtsalt niisama, punuda mittemillestki keisse jms.
Ma jälle kinnitan, et miskipärast arvavad nad ise, et neil ongi kõigeks õigus!
Ärge öelge, et peas pole viga!
ON! Nad peavad end üliinimesteks! Kõik, kes pole nende ogarustega nõus, need on sekundipealt vaenlased!
01:49 06.01.2020
Pedro Bella Rosso (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Arutelu on siin ikka päris kuumaks läinud, jah ma näen ka riivet Põhiseadusega! Aga tuleksin tagasi väheke lihtsama asja juurde: ikka see totakas LED-tule teema ja küsimus järgmine: Mida järgnev lõik tahab öelda:
"Täpsustatakse nõudeid sõiduki laterna tähistusele, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit. Muudatusega tunnistatakse kehtetuks nõe, mille kohaselt peab LED valgusallika mooduliga latern olema tähistatud tähisega MD. Muudatuse tingis asjaolu, et nimetatud tähis on küll laterna tähistuse üks osa aga ei ole tüübikinnituse tähistuse osa. Kuivõrd määruses on kirjeldatud enamasti tüübikinnituse tähistuse osasid (HC, HR jne), siis antud punkt tekitas kasutuses olevate sõidukite kontrollimisel segadust."

Nii, mida tarka ma nüüd teada sain, vahest mu LED-pirnikesel oligi see tähis seal, väga hästi klappis sinn originaalpirni asemele tegelikult ja valgustavad numbrilauda liigagi hästi. Tekst on pärit mingist tehnoülevaataja juhendist.
02:03 06.01.2020
Pedro Bella Rosso (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Mis "üliinimestest" Teie räägite, ikka petised ja pahatahtlikud on ja see, et nad teisi maha teevad ja materdavad pahatahtlikult igasuguste halvustavate siltidega on lihtsalt sigatsemine ja tee kellestki mitte mingit 'üliinimest'? Kaabakad lihtsalt. Kõik. Peakite lihtsalt Itaalias ära käima!
02:25 06.01.2020
Siidiussike123 (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Ei olegi vaja minul isiklikult sinna numbrilaua juurde mingeid tulukesi ja kui poest muud osta ei olnud, vot siis paningi leedid ja mingit erilist muud põhjust seal polnudki.
03:33 06.01.2020
Selgitan sootsiumile (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
"Nii, mida tarka ma nüüd teada sain, vahest mu LED-pirnikesel oligi see tähis seal, väga hästi klappis sinn originaalpirni asemele tegelikult ja valgustavad numbrilauda liigagi hästi."
Jess!
Nagu tellimise peale- selline ongi suurepärane ametnikutoorik! Ei saa arugi, kus see tähis peab olema, aga häälitseb kõvasti!

"Aga võib olla on mul priimus valuutat täis!" (Peemot valuutapoe ukse taga).
03:48 06.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Väljavõte Maanteeameti kirjast, mida olen korra siin esitanud.

Laternates on lubatud kasutada vaid tüübikinnitust omavaid valgusallikaid. Teadaolevalt pole olemas ühtki vahetatavat LED valgusallikat, mis omaks tüübikinnitust, seega ei ole vahetatavaid LED valgusallikaid lubatud sõiduki välistes valgustusseadmetes kasutada.
10:06 06.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
To: Pedro Bella Rosso

Tegemist on ilmselt määruse teksti muudatuse seletuskirjaga mis sisaldab valeväidet sest meil on ametnikel kombeks mitte tunnistada oma vigu. Nimelt anti ülevaatajatele teada, et kui on LED valgusti milles mitu mittevahetatavat valgusdioodi siis tegemist on mooduliga ja ta omab tähistust MD. Kuna meie riigis on ametnik kellele meeldib anda ülevaatajatele juhiseid (300 pealist orkestrit juhtida) siis tema nõudis teiste hulgas ka minult, et leiaksin laternatelt üles vajalikud tähised sest kuidas ma siis saan teada, et tegemist on lähitulega … Sellise kahtlustuse ta minule kirjalikult tegi. Nüüd siis tänu kohustusele leida moodulit (lahti võetamatu valgusti mis omab mitut valgusdioodi) tähistust MD tekitas olukorra kus võisid ülevaatajad vormistada kordusülevaatuseid (minu spekulatsioon) kui ei leidnud alati tähiseid mida nad peavad leidma. seega väide, et MD otsimine tekitas segadust on VALE. Segadust tekitas rumal ametnik kes nõudis tähiste leidmist. Ja probleem on selles, et tähist MD ei ole kõikidel valgusribadel, mida ei teadnud agaralt tähistusi nõudnud madalaima astme ametnik.
11:02 06.01.2020
Selgitan sootsiumile (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Maanteeametile on võimalus sigatsemisega sigatsemisega vastata.
Alates tänasest, mis ma esimest korda sel nö talvehooajal lumesahka nägin.
Maanteeameti tegelased oma jaburate nõuetega, Kaarepere "portaalide" jms on üsnagi arrogantne, tehes selgeks, et kõik teised on lollid.
Mõistan, et alljärgnev on ka sigatsemine, kuid mis teha, mind on see ühes asjas aidanud ja Maanteeameti ülbikud andsid alla kolme päevaga ja täitsid kohustuse, mis on neile seadusega ette nähtud ja lõpetasid tegevuse mida nad teha ei tohi.
Kõik olnuks olemata, kui mind mitte otseselt, aga kaudselt perse saadeti ja öeldi otseselt "harju ära, mats".
Ma lubasin edaspidi nõuda nende kohustuse täitmist, nimelt minu väravaesiste puhtaksrookimist, kasvõi käsitsi, aga olgu olla, sest neil on KOHUSTUS hoida kõik mahasõidud lumevabad.
Mis on mahasõit?
Kõik, ka teie hoovi, kinnistu poole, parklasse viiv jupp on mahasõit.
Aga palun:

Majandus- ja taristuministri määrus „Tee seisundinõuded“ § 17 11) mahasõit – sõiduteega külgnevale kinnistule, sealhulgas parklasse, õue, puhkekohta, põllule, metsa, heinamaale ja muule teega külgnevale alale, sissesõidu ja sealt väljasõidu tee, mis kinnistut ei läbi. Ja §25 ütleb üheselt ja selgelt: (3) Kasutuses olevate mahasõitude talvine seisund peab teemaa ulatuses vastama vähemalt käesoleva määruse lisadega kehtestatud 1. seisunditasemele.

1.seisunditasand ei saa olla mitte mingil juhul ettelükatud lumevall- sellega peate samuti nõustuma. Seega vaidlus kui selline ei saa selles küsimuses isegi mitte tekkida. Määrusega on asjad konkreetselt paika pandud. Lund mahasõidule ette lükata ei tohi.
Asi selge. Nüüd võite kõik, kelle värava, mahasõidu, misiganes teejupi ette on riigimaanteelt lükatud lund, esitada Maanteeametile kaebus. Teete pildi, kirjutate kaebuse, viitega sellele määrusele, adresseerite selle asutuse juhile, kuis seadus ette näeb ja nad on KOHUSTATUD teile kirjalikult vastama. Lisate veel, et kui asi kordub, esitate teie neile rahalise nõude arve näol, mille esitas mingi firma teie palvel tee puhastamise eest, tagamaks ise nõuetekohase seisunditasandi.
Vaadake- kui Maanteeamet saaks päevas kasvõi 100 kaebust, siis oleks neil vähem aega lollustega tegeleda. Lisage, et taotlete ka selgitust ja teie kiri kvalifitseerub ka selgitustaotluseks.
Kui nad ei vasta, kaebus nende peale Andmekaitseinspektsioonile, nimelt rikutakse teie õigusi ja nemad ei täida kohustusi.
Asja veelgi teravamaks muutmiseks võib teha ka teabenõude, nt nõuda välja haldusakt, mille alusel see jant toimub jne. Teabenõudele vastamiseks on neil vaid viis päeva maksimum.
Kogu jandi mõte on see, et kui neil pole midagi teha, sest muidu nad ju lollusi välja ei mõtleks, tuleb neile seega mingi tegevus leida.
Kui teile esitatud vastus selgitab, et nad võivad mingit seadust, määrust jms rikkuda- asi kohtusse ja neil on veelgi lõbusam. Massiline mõrv A4 paberiga surnukslöömise teel.
Asi jõuab ministeeriumisse ja need kõvad juhid lendavad.
See pole nali- nii tulebki teha!
Tundub nõme, aga ainult nii saab ametnike vastu.
Kui nemad arvavad, et nad võivad teid pedereerida- tuleb nende selline seisukoht ümber lükata.
Minu lollikstembeldamine läks neile maksma no ma arvan... nii 10- 15 tuhat EUR. Päev tööd, kaks brigaadi, teel kiirusepiirang ajutine, majasuurune ekskavaator toodi treilal, kallurid, killustik, patsutajad, laserid, nivelliirid- oli väga ilus vaadata. Kaks ülemust, üks neist, kes mind tillitada püüdis kontrollisid protsessi.
Ahjaa, muruseeme, munakivid ka.
Pakkusin ju kordades odavamat varianti, aga nad kukkusid ehtametnikku panema, "harju ära, oled loll või, nii peabki olema...", kuni selleni, et üks deklareeris, et just siin voolavat vesi ülesmäge.
Huujuški, ise tahtsite tüli, mina olin teiega kogu aeg viisakas.
12:30 06.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Ei taha Teie juttu kahtluse alla seada aga ma ei ole kindel kas Maanteemet ikka vastutab teehooldusfirma tegemata jätmise eest? Küll aga peavad nad jälgima kas teehooldus täidab nõuet, seda küll ja las nad siis omavahel jagelevad ning see pakuks minule lõbu. Paraku on enamus jeesti lammasrahvast ametnike ees koogutavad ja nii ka tehnoülevaatajad on argpüksid sest nad teavad väga hästi mida tähendab ütlus mida kuulsin ARK osakonnajuhatajalt. Juhataja ütles: "Mait Sina võidaksid kohtukeisi ARK vastu kuid ma ei ole kindel kas nad siis lasevad Sinul äri ajada sest Sinu firma uputatakse kontrollijate poolt." Ja nii ma siis ehitasin ülevaatuspunktile absoluutelt mittevajaliku pikenduse mille nõudmine oli seadusevastane, tähendab ka mina olen lammas sest minule on tähtsam papi teenimine kui eneseuhkus. Parem varakas jobu kui vaene ja põhimõttekindel. Oleks teisigi toetajaid ja ühise asja ajajaid siis oleks teine lugu, muuseas ma olen oma kolleege üles kutsuinud piketile, üles kutsunud streigile Maanteeameti omavoli vastu aga ei midagi.
12:54 06.01.2020
Selgitan sootsiumile (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Maanteeamet vastutab ja teostab järelevalvet teehoolduse üle. Kaebused, avaldused tuleb kirjutada asutuse juhi nimele, mitte alluvatele, alltöövõtjatele jms.
Nt politsei poole pöördumine tuleb kirjutada asutuse juhi, ehk Elmar Vaher-i nimele, mitte "Koerapeedi- Säärenõmme konstaablile" vms. Nii näeb ette reglement ja sellega on välistatud, et see Koerapeedi kohalik pollar teie paberkandjal toodud avalduse "edasi faksib", kasutades selleks siiski paberihunti. Asutuse juhile saadetud kirjad, dokumendid PEAB registreerima asutusesiseses dokumendiregistris, see suunatakse edasi, dokumendiregistris läheb vastamata kiri "punaseks" jne. Seega- see ei kao ebaselgetel asjaoludel ära.
Kõige õigem on saata tähtsad avaldused, kaebused, dokumendid tähitud kirjaga, koos väljastusteatega, ehk teile tuleb sideasutusse kiri, et sel ja sel kuupäeval on asutus teie kirja vastu võtnud.
See kõik võib tunduda isegi pisut paranoiline, kuid muidu ei saa, tihti öeldakse, et teie kirju pole kätte saadud vms.
Just sain ühe väärteootsuse posti, mille osas palutakse abi. Nimelt on kodaniku osas tema teadmata läbi viidud üldmenetlus. Tema pole isegi mitte üle kuulatud, kuid kuldlause:
"Kohtuväline menetleja, tutvunud väärteoasjas kogutud materjalidega, on seisukohal, et menetlusalune isik on toime pannud temale inkrimineeritud väärteo ja protokoll on koostatud õigesti."
on sees.
Kuidas on võimalik midagi inkrimineerida ilma menetlusaluse isikuga üldse suhtlemata!?
A vot nii tehakse. Vähe sellest, menetlusalune isik pole isegi protokolli näinud ega allkirjastanud!
Selliseks on siis asjad läinud.
14:58 06.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Jah pead peavad hakkama veerema, muidu läheb meie riik päris rappa kui Maanteeameti väikesed asjapulgad ülemuste teadmisel võivad ametiseisundit kuritarvitada ja tegelda liiklusseadusele mitte tuginevate nõuete väljastamisega. See oli puhtalt minu subjektiivne kahtlustus pärast mõningast juriidilist analüüsi ja ma ei saa süüdistada sest seda teeb vajadusel prokurör. Eks ma püüan omalt poolt kaasa aidata, kohtudes riigikogu inimestega veenmaks neid, et ülevaatuskorraldus võetaks ära maanteeametilt ja antakse Tehnilise Järelvalve Ametile kussjuures tähtsaimaks pean, et sellest asutusest usutavasti ebaseaduslikke nõudeid esitanud tegelased üle ei koliks.
15:36 06.01.2020
Pedro Bella Rosso (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Jah, mõistliku inimesena ma eeldakski, et ülevaataja peaks silm punnis asuma MD tähist otsima nagu ka seda, et varuratta alt peaks hakkama VIN-koodi otsima või muud taolist. Moodulitest oli juttu küll, nüüd siis selge, et jutt käis LED-tule mitmest valgusallikast. Midagi mõistuspärast seal pole, see on ka selge. Tühi-tähi ja juuksekarva poolitamine ehk kirbusita pärast sõidukiomamine peedistamine. Ikka palju halba karmat koguvad need ülevaatajad oma ametis. Kahjuks pole ise advokaat, et iga kirbusita pärast oma õigust taga nõuda. Eks siin tuulepealsel maal just seetõttu ehk korra puudumine ja silmakirjatsemine ka omakohus nii sage nähtus on. Huvitav, kuhu taha see õigusriik jäi? Ikka pahatahtlike võimukuritarvitajate ja jobude taha.
16:16 06.01.2020
uueke1
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Mina näen led numbritulel ainult ühte praktilist mõtet.
Tagaluugi kinnilöömisel on väiksem tõenäosus, et põrutamise tagajärjel valgusallikas katki läheb.
Omal on olnud kogemus, kus maanteel numbritule hõõgvalgusallika niit osaliselt katkes ja nii lollilt,
et masin vahetpidamata teatas, et valgusallikas läbi.
Tegi seda vahetpidamata ja üsna valju helisignaaliga. Suht piinarikas.
Ehk siis korraks andis ühendust ja järgmisel hetkel mitte.
Luugi avamine ja uuesti sulgemine olukorda ei muutnu, kuigi lootsin.
Öösel kuskil maanteeääres ma seda muidugi vahetama ei hakka.

Muudetud 6.1.20 16:17

16:28 06.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Jah kahjuks tänu sellele, mis on tulnud "ülevalt poolt", omab nii ülevaataja kui ka ülavaataja amet halba karmat. Olen varasemalt öelnud ja nii ka nüüd: "Ülevaataja amet on kõige ohtlikum amet meie riigis" ja seda just sellepärast, et meil on riigikohtulahend mis jättis Pärnu ülevaataja kriminaalkurjategijaks kuna ta tegi mõõtmist sooja mootoriga sest nii nõuab mõõtmise juhend. Ülevaataja tööd kontrollinud ametnikud mõõtsid teises kohas sisuliselt külma mootoriga (37 tselsiust on mõõtmise väljatrükil) ja sai halvad näitajad kuna mootor külm. Kohtuniku otsus oli - ülevaataja manipuleeris mõõteriistadega saamaks korras heitgaase. Ma ei ole veel kohanud heitgaaside analüsaatorit mis oskaks vingugaasi hulka muuta...
18:33 06.01.2020
Selgitan sootsiumile (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Asjad on siinmail päris hullud, kuid mõnikord saab pättidest ka jagu.
Võlaõigusseadus määratleb lepingu sõlmimise ja lepingu tingimused, milles on üheselt. selgesõnaliselt kirjas, et lepimg sõlmitakse lepingupoolte vahel. mitte kunagi ühepoolselt!
Nii- aga teile tehakse selgeks, et jäätmeveoleping sõlmitakse ühepoolselt!? Peate kohustuslikult liituma jms.
Minul õnnestus asi korraldada nii, et mina pole mingit lepingut sõlminud, minule teatatakse veopäevast meilile ja kui ma kirjutan, et pole vaja, siis seda ei toimu. Jäätmevedu on samasugune teenuse osutamine kui saia poest ostmine- mina mingit siduvat lepingut ja saiamüüjaga ei sõlmi, et iga nädal ostan kaks saia ja kui ei osta, siis maksan ikka.
Aga asi on selles, et meie püüdlikud asjapulgad teevad kõik selleks, et kusagil karuperses oleks väljamaalastel laud kaetud. Kuidas?
Aga palun-
Ragn-Sells, Rootsi firma, kontor Sollentunas (Stockholm)
Veolia, Prantsusmaa firma, kontor Aubervilliersis (Pariis)
Vot nii. Otsige kellele papp läheb, siis saate ka tõe teada.
Selleks, et Pariisi ja Stoki omasid nuumata, rikutakse teie õigusi.
COOP- Eesti oma firma? Ahsoo, tegelikult Norra-Rootsi oma, müüsite oma TK ka väljamaalastele.
Pmt on kurja juur selles, et eestlane ei vaevu uurima kuidas on asjad tegelikult, aga usub seda, mis on ajalehes, telekas ja raadios neile ette serveeritud.
Seepärast ongi justiitsmaffia töötund teile 120 EUR ja te ei saa üldse kindel olla, et palgatud teie esindaja teise poolega kokku ei mängi. Kohe peaks üks sarnane skandaal areenile tulema muide.
Ja mis veel hullem- kui püüda selgitada, siis öeldakse selgitajale, et see on loll, kuna telekas üks pööritas silmi ja rääkis, et on ikka teisiti. Seda, et ta selja taga papirulli hoidis, seda te ju ei saanud näha.
Riigikohus ei hakka ilma kaebusteta seda korraldatud soga ümber tegema omapäi, teie peate vastu hakkama!
21:02 06.01.2020
Jumalale (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Mul Laulasmaal toimub juba aastaid jäätmevedu põhimõttel, et kui on, siis maksan, kui pole, siis ei maksa. Ei olnud juristi selleks vaja ega muid jõude.
Hoiame edaspidi foorumi teemakohase! kui on tehnoülevaatuse nõuded, siis pajatame nendest ja kui vaja Eesti t ja eestlasi kottida, siis teeme eraldi teema.
22:29 06.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Keda siis veel kottida kui just ja ainult eestlasi kes muudavad autotehnilist reeglistikku üha vähem mõistetavaks? Jumalale tahaks öelda, et tule taevas appi ja anna minule kannatust ning ametnikele seda millest neil ei jätku...
14:26 08.01.2020
Selgitan sootsiumile (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Kahjuks või õnneks pean tegema paranduse.
Olen kirjutanud:
"Kuidas on võimalik midagi inkrimineerida ilma menetlusaluse isikuga üldse suhtlemata!?
A vot nii tehakse. Vähe sellest, menetlusalune isik pole isegi protokolli näinud ega allkirjastanud!"
Selles, kõnesolnud juhtumis selgus üleeile, et protokoll on eeldatavalt siiski olemas ja ka isiku enda poolt alla kirjutatud. Tänaseks on protikoll minu valduses, ehk see on tõepoolest olemas. Norida saaks ehk sellega, et menetleja pole piisavalt selgelt isiku õigusi valgustanud ja esimest korda sellise asjaga kokkupuutuv isik võibki vabalt alla kirjutada igale poole, kuhu näpuga näidatakse. Ma olen lugenud toimikut, milles välismaal mees kirjutas alla kõikjale kuhu näpuga näidati, ilma tõlgita, ise saamata aru sõnagi kohalikust keelest.
Kuus aastat sai ja on täiesti kindel, et istus mustade teo eest, mitte ise midagi sooritades.
Riigikohtu lahendis on aga meil selgesõnaliselt kirjas, et menetleja ei pea mitte ainult ette lugema, vaid ka detailselt lahti seletama kodaniku õiguste osa, nt õigust keelduda mistahes tunnistusi andmast jne.
Kuna aga protokollis pole menetleja olulisi vigu teinud ja menetlusalune sai oma raha eest koolituse, mis on mis- mina sellega enam ei tegele.
Ja Riigikohtu seisukoht teile teie õiguste tutvustamise osas on siin ja selline:

Vastavalt Riigikohtu lahendile 3-1-1-25-02 ei tohi olla menetlusalusele tema õiguste ja kohustuste selgitamine olla formaalne. Õiguste selgitamine tähendab vastavate menetlusõiguslike sätete suulist tutvustamist ning nende sisu lahtimõtestamist. Tulenevalt Riigikohtu praktikast ei saa õiguste selgitamiseks lugeda üksnes allkirja võtmist VTMS §19 loetelule ega ka võimaluse andmist lugeda iseseisvalt vastavat paragrahvi. Sellega on menetleja ametniku poolt ka rikkumise koosseis selles osas täidetud.
12:25 22.01.2020
Ilusad ajad (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Inimesed juba müüvad oma vara Maanteeameti sõgeduste pärast.
Nt järelhaagise müügikuulutusest:

Sõiduki asukoht: Viljandi, Eesti

KINDLUSTUS ON,EI SAA UUT ÜLEVAATUST, KUNA TEHASE TÄHIS-ANDMESILT ON ÜLEVÄRVITUD JA MITTELOETAV
14:01 22.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
20€ maksab haagise kasutusloa taotlemine Maanteeametist. Sellega väljastatakse uue reg tunnistuse millel kirjas "Võib kasutada ilma andmesildita." Teades kui palju on küsitavusi tegevustes millega meie ametnikud tegelevad, ma uurisin kehtivat seadusandlust ja jõudsin juriidikas diletandina seisukohale, et andmesildi nõue ei ole õiguskorraga kooskõlas ehk on seadusvastane. Ülevaatust puudutav regulatsioon algab liiklusseadusega ja vastava eurodirektiiviga ning sealt edasi vaadates reegleid - EI OLE ühtegi ülevaatuse korrldamise määrust mis räägiks andmesildist. On küll MKM 42 - kuid see reeglistik EI ole ülevaatajatele suunatud reeglite nimekirjas... MKM 42 küll räägib tehase poolt paigaldatud andmesildist kuid kui see on kadunud siis peaks haagise viima tehasesse, et tehas selle sildi duplikaadi paigaldaks - nonsens, aga näe ametnikel on õigus teha takistusi isikliku vara kasutamisele, kussjuures ma ei tea ühtegi riiki kus sellise tühise andmesildiga tegeldaks nii agaralt kui meil.
19:44 22.01.2020
. (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Mis on meie seadused? Need on per.etavate ametnike poolt kokku soperdatud üllitised. Kui ma lugesin, et pensioniseadusele tehti üle 900 parandusettepaneku, siis võib vaid kujutleda, mida see seadus endast tegelikult kujutab- kiirelt kokku klopsitud s.takäkki.
21:40 22.01.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Mis siin ikka kurta. Rahvas väärib oma valitsejaid kes teevad reegleid. ikka samad näod riigikogus, mida siis siin tahta?
07:34 03.03.2020
... (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Sattusin vene telekanalilt nägema ülevaatusega seotud saatelõiku ja seal nenditi, et ülevaatus on liiga karm, tuleb teha nö 48 punkti kontroll ja üldiselt tõstatati teema, et tuleb hakata ülevaatust lihtsamaks tegema ja toodi võrdluseks, et paljudes riikides pole üldse ülevaatust või on ainult olulisemate sõlmede kontroll (inglismaal vist ainult kuus punkti) või kuni 5a vanused autod ei pea ülevaatusel käima. ehk siis vene ametnikud omavad nähtavasti rohkem mõtlemisvõimet kui meie omad.
09:01 03.03.2020
XXXXXXL (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Aga mis toimub Eestis -lugege https://www.mnt.ee/et/ametist/ettekirjutused-ja-muud-otsused
#tab-1

Ka tulekustuti tuleb ära näidata kaamerale . Tehnoülevaataja võib muidu valetada ,et ta kontrollis seda
11:58 03.03.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Eestis toimub tehnoülevaatus vastavalt kehtivale määrusele ja ülevaatuspunkti ning manteeameti vastavale halduslepingule. Siin foorumis ja teistes avalikes foorumites halvustatakse meie firmat ja mind sellepärast, et tõstame autost välja kustuti ja muu varustuse. Nüüd on siis selge miks seda tehakse kuna vastavalt Maanteeameti ettekirjutusele firma suhtes Center Services OÜ - Vastavalt halduslepingu punktile 4.26 tuleb ülevaatusi teostada ainult töötava salvestusseadme vaateväljas ja säilitada ülevaatuse salvestisi 3 kuud. Seega ei piisa ainult ülevaataja kinnitusest, et tulekustuti, ohukolmnurk, tõkiskingad on kontrollitud, vaid selle kohta peab olema ka videosalvestis. Palju on jeestlaste hulgas pahatahtlikke vingujaid ja ma tahaks näha kas on kedagi kes vabandaks selle pärast, et on olnud ülevaataja suhtes ülekohtune süüdistades teda liigses norimises? Mis puudutab Maanteeameti inspektorit Viktor Orr´i siis tegemist on erialase pedandiga kes teeb oma tööd kohusetundega, seejuures tema tegevuse eesmärk ei ole karistamine. Esimese asjana ta hoiatab ja alles siis kui on korduv rikkumine, tuleb ka trahv. Kui kõik riigiametnikud siin banaanivabariigis teeks oma tööd siis ei oleks korruptsiooni ja süvariiki. Ma ei poolda reeglitega "juuksekarva lõhkilõikamist" ja liiga ametlik/juriidilist lalinat aga see ei kuulu minu kompetentsi aga reeglite kohta arvamuse avaldamist jätkan ka edaspidi.
Mis puudutab teistes riikides ülevaatust siis jah venemaal, ukrainas ja valgevenes ei ole ülevaatuskohustust eraautodele kuna ei suudeta ohjeldada altkäemaksuteemat. Mis puudutab meie riigis reeglitega "vindi ülekeeramist" siis pean kordama 21:40 22.01.20 tehtud postituses olevat.
13:20 03.03.2020
XXXXXXL (registreerimata)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Kas lepingus ei ole mitte "sõidukile tuleb ülevaatust teha salvestatava seadme vaateväljas" aga mitte "tuleb ülevaatusi teostada ainult töötava salvestusseadme vaateväljas " .Oleks nagu ju põhimõtteline vahe ?
Teisel juhul pole ju auto all ka ülevaatuse teostamine seaduslik-salvestusseadme vaateväljast jääb asi välja!
15:09 03.03.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tehnoülevaatuse nõuded??
Maanteeameti ja ülevaatuspunkti vahel sõlmitud kirjaliku, ja digiallkirjadega varustatud leppe:
9.5.7. salvestusseadme vaatevälja varjamine ja/või salvestuseadme töö häirimine.
Sellist rikkumist loetakse oluliseks Lepingu rikkumiseks ja võib kaasa tuua - (minu kommentaar - ülevaatuspunkti "juhtme seinast tõmbamise!")
Ei ole mõtet siin hakata otsima jokk skeemitamise võimalust sest lepingu koostamisel on Maanteeametil "jäme ots käes" kui vaadata lepingus olevat siis on Maanteeametil õigusi ja kohustusi 9 lepingupunkti ja ülevaatuspunktil 32. Ülevaatuspunktilt saab nõuda leppetrahvi kuni 9600€ ja lepingus ei ole punkti mis võimaldab Maanteeametilt trahvi nõuda - muidugi jääb kohtuskäigu võimalus. Samas ma ei tahaks pikemalt siin arutada lepingu teemat kuna olen isiklikult andnud oma allkirja ja sellega nõustunud kõigega mis lepingus.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.