Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: VÄGA EBAMEELDIV KOGEMUS TEHNOÜLEVAATUSEL

02:27 28.12.2019
KuuuurijaZRS (registreerimata)
Re: Väga ebameeldiv kogemus tehnoülevaatusel
... eks need ülevaatajad elavad ennast võimalust viisi välja , kuna palk nende arvates ikka väga väike, seetõttu tujugi ikka niru, aga kui saab klienti veidz mugavalt nö ametnikku positaioonist kottida ja see veel nö 'laseb' ka, sest võibolla ta lihtsalt kõiki seadusi ja dokumente pole pähe tuupinud, oh päev kirjas kohe!
See on jobude riik ja idiootide palagan mitte tülevaatus! Siin idiootide riigis tuleks sõita ämbriga, millel on ainult rool ja rattad, siis poleks kellegil rohkem midagi kobiseda!
Ahjaa, veel üks tark mõte tuli meelde: 1) Tehnoülevaatuse tähtaega enam ei määrata sõiduki reg.märgi viimase numbri järgi. Nüüd saab seda vaadata ainult reg.tunnistusel. Kui sõiduk esitada ülevaatusele enam kui kahe kuu võrra varem, siis uus tähtaeg määratakse samuti vastavalt varemaks. Kui venitada tehnoülevaatusega enam kui kahe kuu võrra, siis uus tähtaeg nihkub samuti vastavalt hilisemaks. Ahjaa, see on jobude riik ja idiootide palagan mitte tülevaatus!
11:25 28.12.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Väga ebameeldiv kogemus tehnoülevaatusel
Kuna ülevaatust korraldavad riigiametnikud on korruptiivselt loonud oma väikese "parteirakukese" kuhu teisi ligi ei lasta siis muutuvadki ülevaatusreeglid üha rohkem elukaugemaks. Uute reeglite järgi ei tea mitte keegi millal peab ülevaatusele tulema ja 20 aastat tagasi olnud jutt autode ühtlasema jaotamise vajadusest aasta peale on tänaseks ununenud. Uute reeglite järgi omavad võrdseid õigusi nii korras auto kui kordusülevaatuse saanud. Uute reeglite järgi ei pea auto kasutaja teadma, kas masinal on kordusülevaaus või ei ole sest korduva märget reg. tunnistusele ei kanta. Ülevaatajate tööle visatakse kaikaid kodarasse ja nii on juhtusid kus kordusülevaatusele tulnud auto kontrollitakse täies mahus kui oleks piisanud turvapadja tulukese kontrollist. Varasemalt oli reg. tunnistusel kirjas kas on 4wd, nüüd ainult, et on kaks silda. Vahel juhtub kus autol on nelikvedu kuid seda kusagilt ei ole väliselt näha ja nii on juhtusid kus alustatakse pidurite testimist kuid veoskeemi vägistamisega. Palju on frustreerivat ülevaataja jaoks ja seda kõike korraldab MKM, Maanteeamet käsikäes MTÜ Eesti Tehnoülevaatajate liit. Väike punt ülevaatajatena MITTE ATESTEERITUID on võtnud korruptiivselt ülevaatustegevuse oma kätesse ja laamendavad kui elevant portselanipoes. Sellepärast peabki ülevaatuse organisatoorse poole ära võtma tänastelt tegijatelt ning andma Tehnilise Järelvalve Ametile kusjuures tänaseid ametnikke mitte kaasates vaid valides uued läbi riigihanke. Palaganiks on muutnud ülevaatuse need kes seda korraldavad.
12:30 28.12.2019
Seadustest (registreerimata)
Re: Väga ebameeldiv kogemus tehnoülevaatusel
Seadusi teevad diletandid, järgmiseks võtavad komisjonis uue seaduseelnõu arutamisele taas diletandid. Nüüd läheb see seadus riigikogu saali hääletamisele, kus odapildurid, suusatajad, telenäod, humoristid, sumomaadlejad, sulid, ärikad jms kontingent selle vastuvõtmise hääletamisega heaks kiidab.
Sama on igasuguste seadusemuudatuste, nende lisade, määruste ja muuga.
Vabalt võib juhtuda nii, et tehnilise, meditsiinilise vms erialateadmisi nõudva reglemendi koostavad need, kes asjast absoluutsekt midagi ei tea ja selline olukord kestab kuni uue seaduse kehtimahakkamiseni.
Sellisel moel kehtib seadus selle hetkeni, kui eraisik on oma kaebusega jõudnud välja Riigikohtusse, olles eelnevalt oma raha eest läbinud eelnevad kohtuastmed, tellinud spetsialistidelt ekspertarvamused ja teinud ära selle, mida oleksid pidanud tegema juba riigikogu komisjonid, kes on KOHUSTATUD palkama eksperdid! Muidugi seda nad ei tee, sest nad on ise enda meelest väga targad.
Riigikohus siis otsustab, et mingi koormis, nõue, vms on vastuolus kas Põhiseadusega, loodusseadusega, üldiselt väljakujunenud hea tavaga, millega iganes ja tunnistab kas seaduse või osa sellest õigustühiseks.
Kui läheb hästi, maksab riik selle asja korraldanud kodanikule tema tehtud kulutused tagasi.
Tegelikult maksab tagasi Millert ja kõik kodanikud, sest see leitakse eelarvest.
Ma olen näinud seaduseelnõud milles on tehtud uueks Mendelejevi tabel, metallide osas oli korraldatud täielik sõgedus. See läbi ei läinud.
On Relvaseadus, mille nõuded on juba mitukümmend aastat maailmale naeruks, sest meie oma nõuab ohtliku olukorra tekitamist, mis mujal on keelatud.
Viimane, küllap mingil hetkel ka välismaal elevust tekitav seadus on see Lindpriiseadus.
Nimelt kehtib (vist 2018 jaanuarist) seadus, milles inimene, kes ei ütle riigile koos selle ütluse tõendamisega meetri täpsusega oma elukohta, muutub lindpriiks.
Temale ei väljastata mitte mingeid dokumente, ka juhtimisõigust tõendavaid, juhikaarti ei pikendata ja mis seklle juures on eriti küüniline- ei väljastata isikut tõendavaid dokumente.
Sellega rikutakse kodaniku põhiseaduslikke õigusi väga mitmes paragrahvis.
Kodanik ei saa kutsealal töötada.
Kodanik ei saa lahkuda Eestist.
Kodaniku lapsi pole võimalik lasteaeda panna.
Kodanik ei saa arveldada pangas, sest isikut tõendav dokument ei kehti.
Kodanik ei saa ka B kat juhilube pikendada.
Jne.
Küsite, et miks siis ei anna mingit suva aadressi?
Sündmused on alanud Omandireformiga, mil lennutati tänavale 100 000 inimest, ehk ca 8% Eesti rahvastikust. Kusjuures suures osas olid need ärikate skeemid, mitte varade tagastamine.
Seadusjärgsed omanikud, kellelt vara lihtsalt ära kanditi, need lisame juurde.
Tekkis olukord, milles riik küüditas NKVD poolt küüditatuid veel kaks korda.
Kõigepealt kanditi nende endine vara ärikatele, mitte ei tagastatud ja siis visati nad välja oma kodudest, millised nad olid aastakümnete jooksul üles ehitanud.
Eriti Tallinnas.
Sellisel juhul pidid nad leidma üüripinna ja see on materiaalne kollaps.
Nende lapsed pidid samuti üürima ja sellisel puhul ei jätku raha oma kodu soetamiseks.
Ja NÜÜD nõuab see riik neilt, et neil OLEKS oma kodu!?
Võetakse, varastatakse paljaks ja nõutakse, et olgu olla!?
Kui tubli ametnik Enel Pungas kõikjal pressis ja teles deklareeris, kuidas nad korraldavad neile, kes ei anna oma elukoha andmeid, täieliku kollapsi, koos terve rea ähvardustega- siis arvasin mina, et mitte ükski riik EI saa oma kodanikke nii alandada.
Aga ma arvasin valesti.
Kusjuures, nähes, mida see seadus inimestega teeb, tuli mul eile väga ketserlik mõte- nimel see, et mis värvi kuusnurgad peaks sellises staatuses inimesed oma kuubedele õmblema ja kas nad kõnniteel ikka tohivad käia?
Holokausti teema ju popp...
Kas te mõistate, et ametnikud ja täiesti ogarad "rahvasaadikud" on loonud uue ühiskonnaklassi, nimelt "lindpriid", kes on õigusteta isikud.
Kisades samal ajal demokraatiast, vabadusest, eduloost ja teab millest veel.
Seega- tehnilise osa pealt on diletantlus täiesti mõistetav, kui sellised asjad toimuvad juba kodanikuõigustega.
Taas esitan küsimuse- kas olete mõelnud, milline riik jääb selliste sündmuste ja arengute puhul teie lastele?
13:25 28.12.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Väga ebameeldiv kogemus tehnoülevaatusel
Tehniline diletantlus võib varsti hakata tootma laipasid kui ta seda juba ei tee? Vaidlesin riigiametnikega, et täna kehtiv reegel ülevaatusel EI TOO kordusülevaatust kui auto tuled on liiga alla reguleeritud. Tähendab liiga vähe on veel otsasõitusid pimedal ajal sest aega reageerimiseks on vähendatud vastava ülevaatusreegliga. Kuidas mõjub kodanike moraalile teadmine, et tuksis pidurid on OKEI st. meil on kordusülevaatuse saanud autod juriidiliselt korras kaks kuud ja pärast kordusülevaatuse tähtaja kukkumist nad ei ole enam juriidiliselt korras. Et siin riigis on auto tehniline hinnang kokku liidetud riigivalitsemise korra - ehk haldusõigusega on suur lollus. See on üks põhjus paljudest, miks meie riik on naerualune Soomlastele kui nad vaatavad pealt auto all aelevat Millertit kes ülevaatuse käigus drelli otsas oleva traatharjaga puhastab maasturi raami. Kohati taban ennast mõtlemas, et minule tundub nagu on ametnike elukauge mõtlemine seotud sellega, et neid nõustavad tehnoreeglite tegemisel nende naised… Mina püüan jätta oma lastele parema riigi, sellepärast olen kohtunud poliitikutega tegemaks nende hulgas selgitustööd tegelikult valitseva olukorra kohta.
14:02 28.12.2019
Seadustest (registreerimata)
Re: Väga ebameeldiv kogemus tehnoülevaatusel
Ka mina olen poliitikutega kohtunud, pidanud nendega kirjavahetust ja nende imal ilaajamine lõpeb sel hetkel, kui nad saavad aru, et nad peaksid oma inetut ihu liigutama hakkama, ehk siis tegelema oma otseste kohustustega.
Sellest hetkest suhtlete mingi "nõunikuga", kes on täielik lambapea ja ei saa isegi mitte aru, millest üldse jutt on.
Saate aru, et edasine suhtlemine on sama tark ja tulemuslik, kui kanale selgitada Liivi Sõda puudutavat ajalugu.
Sellega asi ka tavaliselt lõpeb. Viimase kahe kuu kogemus on see, et nii lõpevad asjad ka Euroopa Parlamendisaadiku poole pöördumisel.
Lisan veel, et kõik "aatemehed" kelle poole pöördute, teevad sama. Rahva ees etlevad nad küll rahva eest seisjaid ja tublisid õiglustundest meelestatud asjamehi, kuid noiipea. kui tuleb midagi teha, on nad kadunud.
No võivad jagada häid soovitusi, et "aga palgake jurist" vms.
Miks ma peaksin ise õigusteadmisi omades palkama juristi!?
Mul on vaja inimest, kelle hääl on kuuldav!
Selgub, et mida valjem hääl, mida suurem aatelisus- seda sitem tervis ja suurem argus.
Pmt väidan ma, et Eesti on sulide, varaste, aferistide ja ka psühhopaatide meelevallas. Aatemehed on nendega vesteldes vägagi psühhopaatide moodi, sotsiopaatide moodi kohe kindlasti.
Juba ammu on nii ja sellistes tingimustes tuleb alati välja üks ja seesama ja see pole ei hea ega ilus.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.