Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: TULEKUSTUTI KONTROLL

07:59 03.03.2012
sakurock
Tulekustuti kontroll
Miks Te lasete kustutit kuskil kontrollida raha eest iga aasta kui see on korras...?
Lugege seadust:„Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Seadusandluses ei ole kusagil öeldud, et kontrolliprotseduuri ei või tulekustuti omanik ise läbi viia. Seda enam, et tulekustuti kontroll (mitte segi ajada hooldusega) on lihtne protseduur, mis ei võta aega üle kahe minuti. Tehke seda ise ning säästate kümneid eurosid.
Prindite kleepsu välja, kui kõik kontrolltoimingut tehtud täidata kleepsu ja kõik.

14:35 03.03.2012
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tulekustuti kontroll
Ei kommenteeri kuna ei ole kokku puutunud sellise asjaga.
22:24 03.03.2012
Ninja... (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
päris hea küsimus tegelikult, määruses 42 kood 108 märgitakse ainult kohustuslik kustusaine kaal, aga kui tihti kontrollida ja kes seda teha võib?
vähe pikemalt asja lahatud aadressil http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=140739
23:34 03.03.2012
G60
Re: Tulekustuti kontroll
Kustuti peab olema kontrollitud, võib vabalt ise teha ja õpetus koos kleepsu pildiga siin, st prindid ise kleepsu välja ja olemas.
Õpetus:
http://www.nokitse.ee/tuleohutus/tee-ise-ja-s%C3%A4%C3%A4sta
-tulekustuti-kontroll


Kleeps:
http://www.nokitse.ee/images/Pildid/silt.png
17:23 04.03.2012
restindai (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
...Ja kokkuhoitud kolme euri eest lähen võtan poest paki kantosse.
21:45 23.05.2012
1234abcd.... (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
Küsimus Härra M Millertile! Kas tulekustuti(või kleepsu) puudumine tehnoülevaatusel on oluline või väheoluline viga.(Mis veergu viga märgitakse?) Või sõltub otsus kuidagi ülevaatajast , mis otsuse parasjagu teeb.Kui aga on selle kohta kindel seadusesäte, siis paluks viidet sellele.
22:51 23.05.2012
On väheoluline viga (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
On väheoluline viga, ei takista TÜV läbimist.
23:53 23.05.2012
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Tulekustuti kontroll
Seadusesätet (mis annab otsesed suunised) kui sellist ei ole. On kohustus, et kustuti peab olema ja vastama nõuetele. Täpsemalt on asi paika pandud MA poolt koostatud rikete raskusastmete tabelis mis on kasutusel ülevaatuse vormistamistoimingute lahutamatu osa. Seal on võimalus valida puudus - tulekustuti on kontrollimata ja puuduse "raskusaste" kas väheohtlik puudus (ei kutsuta kordusülevaatusele) ja samas on ka valikuvõimalus ohtlik puudus (kutsutakse kordusülevaatusele). Esmapilgul võib tunduda arusaamatu, millal siis ilma kehtiva kontrollkleebiseta (isegi kui kustutis gaasi survet näitav seier on rohelises alas) on ohtlik ja millal mitteohtlik. Korduskontrolli vääriliseks puuduseks loetakse olukorda siis kui on tegemist ühissõidukiga (takso, liinibuss, tramm, troll) või ohtlike veoste (kütuseveok) masinaga. Teistel juhtudel loetakse õigeks kui puudus fikseeritakse aga tagasi ei kutsuta. Samas ei ole MA meestel olnud mahti teemat pikemalt lahti selgitada vastava juhendiga ja ma ei imestaks kui 300 ülevaataja hulgast leidub mõni üksik tobu kes vormistab korduse ka Teie autole mis ei ole takso, sest seda "lubab" teha Aris-2 tehnoülevaatusprogrammi vigadetabel. Seoses uute tuultega (uus liiklusseadus, mitmed uued töötajad jne. jne.) on MA meestel käed/jalad nii tööd täis, et lihtsalt ei jõuta igale poole veel. Minu arusaamist järgi võiks ülevaatustalituse meeskond olla 2 korda suurem aga - kitsad rahalised võimalused on see mis segab parima, vajadustele vastava suurusega meeskonna loomist, nii ma arvan.
06:24 24.05.2012
1234abcd.. (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
Tänud!Asi selge.
20:45 05.10.2015
Jyhan (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
Täpselt, pole öeldud, et ei või ise läbi viia. Nõuetekohaselt peab märgistatud olema. Siin isegi kleepsud.
http://tuleohutu.ee/tulekustuti-kontroll/
22:53 05.10.2015
viimasele (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
nii ongi ja anna minna. telli kleepsud ja tee teenust.
15:04 11.10.2018
ehk loete ja mõtlete (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
https://www.tja.ee/et/uudised/nouetele-mittevastavad-tulekus
tutid-turult-tagasi-kutsutud


Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliidu http://www.ethk.ee/ teade „15.12.2014. a teostati ühes hooldusettevõttes tulekustutite rutiinset kontrolli. Tulekustuti kustutuspulbri voolavuse testimisel oli kuulda, et tulekustutis on muid esemeid peale kustutuspulbri. Tulekustuti avamisel tuvastati, et tõusutoru on pooleks murdunud. Vastavalt hooldustehniku sõnadele, hakkas tõusutoru "pragisema" ja murenema õhuga kokkupuutumisel. Kahjuks ei õnnestunud seda „pragisevat“ heli videole salvestada.

Toode: Červinka P6Če
Tüüp: 6 kg pulberkustuti
Tootmisaasta: 2009
Seeria nr: 01960

https://www.youtube.com/watch?v=3wDDmWyNDMM


Aastast 2010 kui muutus seadusandlus ja tekkis rehepappidest ärimeestel idee, et kustuteid võib ise kontrollida ilma reeglitest kinni pidamata. See tõi kaasa selle, et tekkis olukord, kus Euroopas müügikeelu saanud kustutid kontrollis maaletooja või „heatahtlik“ firma ära ja paisati kustutid müüki. Vahelejäämise oht oli ja on siiani väike. Kui korralik firma ei kontrollinud siis 10 „firmat“ kontrollis ikka. Tulemus. Eestis ringleb 10-d tuhandeid tulekustuteid millede töövalmiduses ei saa kindel olla.

Enam levinud probleemid: paljudel kustutitel puudub kontrollventiil. Manomeetri all puudub kontrollklapp. Puudub manomeetril ava manomeetri osuti kontrollimiseks. Tavapärase kontrolltoimingute teostamisel ei ole võimalik garanteerida tulekustutite töövalmidus.

Tuuakse maale kustutid milledel puudub vastavus nõuetele, aga trükitakse Eestis kustutile etikett ja müüakse kliendile maha. Müüakse müügikeelu saanud kustid. Jäetakse kliendile esitamata hooldusjuhendid ja jäetakse ka ütlemata, et kustuti survetest koos pulbri vahetusega võib olla igal 5-l aastal.
Või pole üldse võimalik kustutit kontrollida.

Natuke siis seadusandlusest:
Tulekustuteid peab hooldama vastavalt tootja poolsele hooldusjuhendile või selle puudumisel tuleks võtta aluseks standard. Teisiti pole võimalik tulekustutite töövalmidust garanteerida. Maailmas toodetakse väga palju erineva kvaliteediga tulekustuteid milledele antakse tehaste poolt erinevad hooldusjuhendid.

Alus: Siseministri määrus nr 39 „Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest“.

Lisaks kehtib Eestis ka vastavasisuline Standard EVS 933:2017 "Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele" https://www.evs.ee/tooted/evs-933-2017

Paraku neist nõuetest pahatihti kinni ei peeta. Kustuteid kontrollivad tehnoülevaatuspunktid, töökojad, kustuteid maaletoovad ettevõtted jne. Ja kõik räägivad ühte juttu, et vastavalt Eesti seadustele teostatakse kontrolli ja kontrollitakse igal 2-l aastal. Aga miks siis tehased hooldusjuhendeid välja annavad? Ja miks ka määrus räägib hooldusjuhendist?


Tulekustutite tuldkustutavate omaduste iseloomustamiseks on tulekustuti etiketil numbritest ja tähtedest koosnev kood, mis näitab mida ja kuipalju antud tulekustutiga kustutada saab. Tähed tähistavad tulekahju klasse vastavalt põlevale ainele:

A – tahked materjalid, näiteks puit, paber, tekstiil
B – põlevvedelikud, näiteks õli, bensiin, lahustid
C – põlevgaasid, näiteks maagaas, propaan, atsetüleen
D – põlevmetallid, näiteks naatrium, alumiinium, magneesium
F – rasvakustutid
A ja B klassi tulekahjude kustutamise võimet kontrollitakse standardsete katselõketega, mille suurust näitab number vastava tähe ees.
23:46 01.08.2019
co kustuti (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
Tere, siin teemas lahatakse peamiselt pulber-kustutite teemat. Kuid on ju veel CO-kustutid. Need vist isegi efektiivsemad. Idee poolest peaks neidki kontrollima. Paraku-paraku, pole neil kellasid ega vilesid. Pulbrist rääkimata. Mida neil täpsemini vaadatakse? Ning kas need autosse sobivad?
11:59 02.08.2019
kustuti kleepsust (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
Ei saanud aru miks peab kuskilt alla laadima kui sildi saab nõuetekohaselt ka pastakaga kirjutada.
09:19 03.08.2019
................... (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
6kg kustutist on ikka abi ,aga seda autos naljalt kaasas ei vea. CO kustuti on ka hea.1kg kustutiga pole küll midagi teha. Kas seal on see kontrollkleeps peal või ei ole , kustutada saab sellega ainult tuhatoosi.
13:02 03.08.2019
siberia (registreerimata)
Re: Tulekustuti kontroll
Kui tulekustutist autos mingit kasu oleks, oleks autotootjad sellele korralikku hoiukoha loonud.
Paljudes EL riikides pole kustuti autos vajalik ja suvaliselt vedelevat 2 -kilost kolakat loetakse ohtlikuks. Avarii korral lööb pea lõhki.
Eestis jah - grupp maaletoojaid on ilmselt kilekott näpus, ämma juures käinud.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.