Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: NÕUDED MIS PANEVAD KULME KERGITAMA.

12:31 04.10.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kuna ülevaatajatele pakutud reeglites vahel ühe sõna puudumine toob kaasa arusaamatusi siis 6.2.3. Uksed (sh luugid) 6) luuk ei sulgu korralikult = EOV. Minu teada ka sõiduauto pagasiruumi katet nimetetakse luugiks? Oletan, et määruse koostaja mõtles siin veoauto kasti luuki. Samas ma ei mõista miks ei loeta sellist puudust OV puuduseks kui niikuinii kommertsvedusid tegev veoauto saab korduvaga liiklemispiirangu. Miks on nii, et halvasti sulguva tagaluugiga ei saa ülevaatuselt ära sõita remondikohta, vaid peab autole kutsuma evakuaatori? Lohakat seaduseteksti jagub ülevaatuse reeglites päris palju.
11:00 06.10.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Tobeduse tipp on minu jaoks see, et paljud kodanikud PEAVAD taotlema maanteeametist auto kasutamise luba … Alates 1998 tekkis tootjatele kohustus paigaldada autole andmesilt kus on andmed auto tootjast, tüübikinnituse number, vin-kood ja auto telgede kaalud ja veel ühte koma teist. Kõik need andmed on olemas ka registripidajal st. maanteeametil. Juhul kui see andmesilt on riknenud või mitteleitav siis peate minema maanteeametisse, et saada reg. tunnistusele märget - VÕIB KASUTADA ILMA ANDMESILDITA. Kui sellist märget ei ole, siis auto ei tohi saada ülevaatusel positiivset otsust mis sest, et masin ise on ideaalses seisukorras. Bürokraatide võim ja see kuidas seda kasutatakse näitab, et siin riigis on rahvas riigi jaoks ja see riik ei ole oma kodanike jaoks.
12:18 06.10.2019
Eesti inimesest (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kes on lugenud Orwelli teost "Loomade farm", peaks teadma eestlase eeskuju, lausa ehk isegi prototüüpi, hobust nimega Tümpsa.
Kes pole lugenud, faabullana:
Tümpsa oli tööhobune, kes rügas ja kõikude oma ebaõnnestumiste põhjuseks pidas seda, et ta teeb liiga vähe tööd ja rügas veel rohkem.
Sead, kes kogu pulli kamandasid, kiitsid Tümpsat, kui soovisid, et ta rohkem rügaks, siis laitsid ja "Ma teen liiga vähe tööd!" oli Tümpsa järeldus.
Ühel päeval oli Tümpsa end läbi töötanud ja sead saatsid/viisid ta lihakombinaati.
Peasiga pidas lühikese mälestuskõne...
Eestlane ju samasugune, rabab ja sureb, elu polegi olnud, töö on.
Sama kehtib ka muus, ka asjaajamises, sest kui nii öeldi- ju siis nii on.
Mida sellise "andmesilt puudu" keisi korral teha? Kaevata kohtusse, kuna Maanteeamet ei luba teil kasutada teile kuuluvat vara, mis on ülevaatusel identifitseeritav ka ilma selle sildita ja kõik andmed regtunnistuselt kättesaadavad.
Kas Millert leiab meile ka mingi seletuskirja sellele nõudele?
Kui Maanteeamet pole selgitanud adekvaatselt, milleks selline nõudmine ja millega kodaniku vara kasutamise piirang on põhjendatud- siis on see kõik õigustühine.
Nimelt peab keegi selle sildi puudumise tõttu kahju kannatama, sõiduk muutuma selle puudumisel liiklusohtlikuks vms. Vastasel juhul on nõue lihtsalt tagumiktundide tulemus ja tühine.
Mina olen Maanteeametiga vaielnud, kuid asi kohtusse ei jõudnudki, sest nad said aru, et nad PEAVAD ühte ja teist tegema ja ma tean, et peavad.
Ja tegidki.
Kui ma ei teadnuks, missugused on seaduses nõuded ja kohustused neile pandud- kõik olekski sinnapaika jäänud.
Sellele loodetaksegi, et keegi ei tea.
Igale koormisele, nõudele vms peab olema seletuskiri! Vastasel juhul võib mingi "amet" kohustada teid istuma pühapäeval rooli nt täpilise kikilipsuga, naisi aga roosa kübaraga vms.
6 aastat tagasi tegi perearst mulle selgeks, et nad ei väljasta enam paberkandjal tervisetõendeid, ma peaks ise midagi ära täitma, Maanteeametist olla kiri tulnud.
Kirja näitasid- seal polnud mitte ühtegi viidet seadusele, mille alusel minul ja teil lasuks sarnane kohustus, seega oli nõue 100% õigustühine ja selle eesmärk oli see, et kodanikud teeksid Maanteeameti töö ära.
Kuid alati jõuame selleni, et ametid, järelevalveasutused, riigi repressiivorganid jne esindavad riiki.
RIIK absoluutselt ei kontrolli nende diletantlikku tegevust ja kodanikud peavad läbi kohtuotsuste idiootsusi siluma.
Mida see tegelikult tähendab?
Tähendab seda, iga kodaniku esmane kohus ja kohustus on end kaitsta riigi eest!
Tegelikult on julm, kuidas on loodud pretsedent, milles riik ja teda esindavad institutsioonid teevad kõik selleks, et kodanikul oleks raskem, kulukam, keerulisem, ajuvabam jne omi asju ajada.
Selle eest on siit massiliselt põgenetud kohtadesse, kus riik oma kodanikega vastupidiselt käitub.
Seni, kui käitume kuis hobune Tümpsa- asi progresseerub muide, mitte isegi ei peatu, veel vähem väheneb.
IGA mingilt ametnikunässaka poolt tehtud otsust nõudke selle õiguslikku põhistust. Kui seda pole- ärge täitke, sest see võib olla ametniku luul.
20:13 06.10.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Mõtlesin mõnedele Teie mõtetele lisada oma kommentaarid.

Mida sellise "andmesilt puudu" keisi korral teha?
Soovitate kohtusse kaevata asutuse vastu mis sülitab ka riigikohtu lahendile http://hansalaw.ee/las-koerad-hauguvad-karavan-liigub-ikka-e
dasi-ehk-maanteeamet-ja-mta-ruulivad-vaatamata-riigikohtu-ju
histele-edasi/
ega vist ei ole mõtet. Pealegi on inimesed kuulekas lambakari ja koogutavad võimu ees nagu mina kes ma täidan ülevalt tulnud juhiseid pannes kodanikule kohustuse lahendada absoluutselt mittevajalik andmesildiga seonduv.

Kas Millert leiab meile ka mingi seletuskirja sellele nõudele?
Seletuskirja ei ole, on olemas selgituskiri maanteeameti eksperdilt, samalt kes nõuab ebaseaduslikult auto teistkordset identifitseerimist kui masin tuleb kordusülevaatusele, samalt kelle märgukirjaga keelati LED valgusallikate kasutamist hõõgniitpirni asemel. Seda olukorras kus kõik otsivad kuidas vähendada sõidukite emissiooni sest tegelikkuses ka vanadel masinatel võib 90% osas valgusallikad vahetada LED vastu, millega üleriigiliselt vähendaks päris palju heitmete koguseid. Kuna väheneb generaatorile, LED kasutuselevõtu puhul, koormus kuni 5 korda siis oleks kokkuhoid päris suur, seda kahjuks ei mõista ametnikud. Samalt kes esitas kahtlustuse minu kompetentsi kohta esitades küsimuse, miks ma ei otsi tehase laternal tähiseid (mis väga paljudel on nähtavad alles laterna eemaldamisel), et kuidas ma saan aru laterna otstarbest kui ei vaata mis tähistus on tulel?

Tegelikult on julm, kuidas on loodud pretsedent, milles riik ja teda esindavad institutsioonid teevad kõik selleks, et kodanikul oleks raskem, kulukam, keerulisem, ajuvabam jne omi asju ajada.
Nii ta kahjuks on kui ei ole kontrolli kes kontrolliks kontrolli sest ei ole kompetentsi ja ülevaatajad, kes seda omavad on käsualused, mitte partnerid ametnikele.

Kui seda pole- ärge täitke, sest see võib olla ametniku luul.
Ametnike kapriiside täitmise kohustus tuleb halduslepingust vastavalt millele juba karistatakse ülevaatajaid 100€ leppetrahvidega ja ülevaatuspunkti kui juriidilist isikut saab ka sanktsioneerida vastavalt lepingu 6.5. 9600€ trahviga. Kunagi meeldis neil kasutada ütlemist: "Tõmbame Teil juhtme seinast välja" Mis tähendas, et keegi teeb Maanteeameti arvutis linnukese vastavasse lahtrisse arvutiprogrammis ja selle ülevaatuspunkti arvuti on lahti ühendatud ülevaatuse vormistamise programmist.
08:41 07.10.2019
. (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Eks see kõik tuleneb sellest, et inimesed ei tea oma õigusi, ei tunne seadust ja ei tea ametnike kohustusi ja õigusi ja nemad tunnevad end jumalatena või füüreritena, kellel on õigus shoot to kill. Kui meil satud büroktaatia hammasrataste vahele, siis ilmselt saad enne mingi ataki kui normaalse lahenduseni jõuad. Ka sellest on ammu juttu olnud, et toodetakse tohutus koguses seadusi, seaduseparandusi, täiendusi, muutmisi jne ning kõik see on tänapäeval vaid juristidele läbinäritav.
08:47 07.10.2019
. (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Aga selle riigikohtu teemal ütleksin, et elementaarne on, et üks amet võtab auto arvele ja lubab ta liiklusesse kui mingeid probleeme ei ole ja teine amet vaatab pärast ise, kuidas maksud kätte saab. Selleks on neil omad töövõtted. Mida paganat puutuvad maanteametisse maksud? Peale nende endi riigilõivude.
12:54 07.10.2019
Eesti inimesest (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Atakki saadaei tohi, peab haugi näo tegema või lollakalt naeratama.
Üldjuhul teeb ametnik teadlikult laiskusest kohe alguses rämedad vead ja siis tulebki mitte vaielda.
Õigel ajal tuleb vaikselt ja ärevuseta teha selgeks, et nüüd tuleb asjale anda avalik huvi ja teil on vestluse salvestiski olemas. Kõige parem on muidugi, kui teil on olemas mingi tema koostatud "persesaatmismäärus" juriidilise fopaa näol.
Mehed on aremad ja hakkavad lalisema lauslollust, naised võivad plahvatada- enne tulevad neil miskipärast punased laigud dekoltee piirkonda ja kaelale. Sellest saate aru, et kohe vallandub psühhopaatiline tegevus.
Nii- oma tahtmise ja õiguse te saate ja satute ka nimekirja "see raibe hakkab vastu", mis tagab teile edaspidi korrektse asjaajamise.
Kogu protsessi ajal tuleb käituda endal viisakalt, isetustele vastata "Teilegi kõike head, aga..." vms.
Kui kriiskama hakatakse, siis vaikida ja vaikuse saabumisel jätkata samalt silbilt, millelt teid segati.
Tegelikult suurelt osalt nad teavad, et rikuvad teie õigusi, see on kas laiskusest, põhjendamatust üleolekust vms tingitud käitumine. Kuni selle hetkeni, kui nad aru ei saa, et tegelikult teate, kuidas tegelikult on ja kuidas peab, kaevavad nad endale auku.
Aga te peate asjust teadma, muidu olete kaks samaväärset teineteise peale kriiskajat lõpuks ja tulemust pole.
Rahu! Üleolev suhtumine, hääletõstmine, ähvardamine jms on nõrga inimese tunnus.
Nätakas peab tulema sealt, kust seda kõige vähem oodata on- nagu suva võitluskunstis, milles esmalt vastane segadusse aetakse, veel parem närvi.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.