Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: ROOSTEKAHJUSTUSEGA ÜLEVAATUSELE

12:20 21.06.2018
UrmasZ85
Roostekahjustusega ülevaatusele
Kas sellise roostekahjustusega on lootust ülevaatuselt läbi saada? Eelmine aasta sai märkuse selle kohta, aga sai veel läbi. Pildid juhipoolselt küljelt.
15:12 21.06.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Teie tõstatatud küsimus on asjakohane ja kindlasti tekitab palju vastakaid arvamusi niikaua kui Maanteeamet ei ole välja andnud rooste praakimise juhendit, mis pidi valmis saama aasta esimeses pooles kui ma ei eksi, sest võtsin isiklikult osa sellele juhendile ettepanekute tegemisest.

Kõik oleneb sellest mida mõtleb ülevaataja st. kas uksekarp ja selle katteplekk on kandevelement või ei ole. Minu jaoks on uksekarp kere jäikust andev komponent ja ta ei ole kandevelement. Kui autot saab ohutult tõsta rehvivahetuseks siis vastavalt haldusõiguse tavale ei tohiks ülevaataja kordusülevaatust vormistada kuna roostekahjustuse lähedal olev KANDEVELEMENT ehk auto tõstekoht tundub olevat veel piisavalt tugev. Kui tõstate auto antud tõstekohast üles, ratas maast lahti ja astute ukseavale, kõigutate autot mis toetub tõstekohale ning midagi ei juhtu siis ongi kandevelement piisavalt kindel TÄNA. Maanteeameti peapetsialist on selgitanud, et haldusõiguse reeglite järgi ei saa sanktsioneerida asjades millest ei kirjutata MKM 77 lisa 4´s, eks ise otsustage https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1040/5201/8016/MKM_2704
2018_m23%20lisa%204.pdf#

2.8. Korrodeerunud – sõiduki ja selle osa keemiline ja elektrokeemiline roostetamine, mille tõttu on vähenenud sõiduki osa tugevus või jäikus.
6.1.1. Üldine seisund 5) Konstruktsiooni kandevelement on korrodeerunud. – OV
Kõik taandub ülevaataja oskusele täita tähttähelt etteantud reegleid, nagu seda nõuab Maanteeamet – ja tunnistada masin nõuetele vastavaks. Või kasutab oma subjektiivset kaalutlusoskust ja nõuab uksekarbi keevitustöid. Samas kui on selline roostekahjustus, siis peaks kogu autoaluse kriitilise pilguga üle käima ja vaatama kas ikka kõik kandevelemendid (sildade kinnitused, vedrude toetuskohad jne. oleksid ikka piisava jäikusega sest kui kandevkonstruktsiooni vahetus läheduses on auk siis peab vormistama kordusülevaatuse. Minu jaoks on erinevad mõisted tugevus ja jäikus ja kandevkonstruktsioon ja katteplekk.
Kuna vigade tabelis puudub sõna „jäikus“ siis ei tohi sanktsioneerida, selline arvamus ühtib riigiasutuse peaspetsialisti seisukohaga.
16:12 21.06.2018
stammer (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
seda asja võiks võtta lihtsamalt - võrdled sama kohta uue auto sama kohaga.
Piltidel on näha räige rooste ja kui selliselt ülevaatuselt läbi lastakse, siis ongi jokk skeem ja rontide paradiis liikluses.
Nüüd tulevad kindlasti igasugused makrofleksi ja teibivennad õigustama, et näe, ka nii saab. Jah, saab küll, aga eks igaüks vaatab ise kui korras sõidukiga ta liikleb. Antud juhul on pigem tegu hoolimatuse kui majandusliku olukorraga.
Mina võrdleks auto seisukorda hammaste seisukorraga - on endast hoolivaid ja on selliseid lohakaid, kes toovad vabanduseks ajapuuduse.
17:17 21.06.2018
... (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
ühest küljest võib ju olla tegu ideaalse mootori ja veermikuga auto, paraku vaid rooste on aja jooksul töö ära teinud. teisest küljest võib olla tegu igast otsast paraja saraga, mis ülevaatused napilt läbib. meie seda ei tea ja piltide järgi ei otsusta. vanus ja meie sool teevad oma töö ning kui muus osas tiptop auto, siis tasuks mõelda keevituse peale ja uued karbid teha. fakt on see, et paremaks ei lähe seal enam midagi- iga aastaga üha pudedamaks. tuleb minna samasse üv punkti ja meestelt küsida- kas sel aastal on veel lootust. foorum ülevaatuseid ei vormista. sinna ei anna enam ka teibituuningut teha, et auk ära peita, sest plekkide liitekoht on sama pude.
17:19 21.06.2018
... (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
ja üks oluline asi on porilapakate olemasolu- mina panen igale ostetud autole, millel neid ei ole, sest see on esimene abivahend karpide säilitamisel.
21:20 21.06.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
To: stammer.
Minule meeldib Teie analüütiline lähenemine teemasse. Kuulun nende hulka kes arvavad, et auto peab korras olema kuid kahjuks nii ei arva meie üle valitsevad riigiametnikud. Olen varasemalt öelnud, et meie riigis valitseb riigiametnike diktatuur mis tähendab seda, et neil on vaba voli isegi oma tööd ausalt tegevaid tehnoülevaatajaid kriminaalkorras karistada – ja seda on juhtunud. Tõesti ka mina tahaks võtta lihtsamalt kuid viimaste aastate jooksul on Maanteeameti asjapulkade poolt minu ego vägistamised võtnud sellise ulatuse, et tunnen ennast absoluutse juriidilise PROSTITUUDINA kuna pean täitma 100% minule ette antud kohustusi, sest nii on kirjas Maitene OÜ ja Maanteeameti vahelises lepingus. Ei ole enam oluline masina tehniline korrasolek vaid AINULT selle hetkeseisukord mis peab vastama MKM 77 lisa 4 olevale ja KÕIK. Ei loe tehnoülevaatuse eurodirektiiv vaid loeb Maanteeameti peaeksperdi nägemus sellest, et auto on haldusobjekt nagu inimene. Tähendab, millest ei kirjutata MKM 77 lisa 4´s, sellega ei tohi sanktsioneerida...
07:08 22.06.2018
... (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
07:31 22.06.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Tõmmates paralleeli artiklis kirjutatuga on ka tehnoülevaatusel probleeme vajaliku info kättesaamisega ja seda vaatamata asjaolule, et on olemas euroliidu direktiiv mis kohustab asjaomaseid riigiametnikke tagama ülevaatuspunktidele nende tööks vajaliku info kättesaadavuse. Mõtlen siin iga konkreetse auto tüübikinnituse informatsiooni kättesaadavust saamaks teada millises komplektsuses peaks masin olema, tulede pesurid, tulede korrektorid, xenonid, ledid, katalüsaatorid, tahmafiltrid, rehvid, heitgaaside normid ja mida kõike veel? Alles eile vaatasin Maanteeameti saidilt, et autole pakutakse ainult 2 mõõtu rehve, "autodata" aga pakkus 12 erineva rehvi kasutamise õigust. Nii olemegi olukorras kus on keelatud kasutada teisi rehve mida ei ole kajastatud puudulikus riigiasutuse andmebaasis. Ülevaatuspunktide omanikelt nõutakse andmebaaside ostmist (rikkudes direktiivi kohustust) kus on palju erineva tasemega informatsiooni kui samas oleks kordades lihtsam riigil osta üks korralik andmekogu ja seda läbi ülevaatusprogrammi jagada. Tegin sellise ettepaneku ARK-le 10 aastat tagasi.
10:36 22.06.2018
salvokas (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Mu sõiduauto ukse alumised ääred olid roostes (selline visuaalne rooste läbi värvi) ja üle vaatusele ei võetud. Öeldi, kindlasti on küljekarbid ka läbi, tegelikult need on täiesti tipen- topen ja masin on tehnilise poole pealt korras.
13:06 22.06.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Ülevaatusele mitte võtmine on ülbus, millest võiks teada saada ülevaatuspunkti omanik sest sisuliselt jäi neil ühe auto kontrollimise eest tasu saamata. Ülevaataja kes oletab ja ei ole suuteline tuvastama probleemi ning seda ka näitama ei saa minu juures tööd, seal ülevaatuspunktis aga saab kuna omanik ei tea palgasaaja ülbusest.
23:27 22.06.2018
eddkk (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
omast kogemusest võin öelda, et eelmisel sept sain oma vana golf 3 ga veel ülevaatuselt lausa nn puhtalt läbi, kuigi, sellel olid karbid ysna pehmed ning ka põhjas olid möned avaused...lisaks ka esiklaasis möra, kuid musu osas korras masin oli. sellel aastal enamtõsta sain autot poolraami kinnitustest... ei hakka minema ülevaatusele. kuid see nn viimane aasta oli mul ca 5 aastat :D
23:29 22.06.2018
eddikk (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
mnjaa, jutt läks veidi lappama. kuid point oli see, et viimased 5 aastat oli mul nn viimane aasta ülevaatust :D ning autot tõsta sai ainult poolraami kohtadest.
18:24 19.07.2018
UrmasZ85
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Nii, ülevaatusel käidud ja annan teile ka tagasisidet.

Kontrollkaardil kirjas:
OV 6.1.1 Raami, kere ja sellele kinnitatavate osade üldine seisund: 6.1.1.1. Konstruktsiooni kandevelement on kahjustunud. Lisainfo: MÕLEMAD KARBID;

Kui palju uued karbid ja nende vahetus maksma võiks minna?

On küll vana masin ja oli ka muid väiksemaid probleeme, aga muidu sõidab hästi, et võib-olla tasuks probleemid korda teha?
19:21 19.07.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Palun andke teada kui palju küsitakse karpide vahetuse ja viimistluse eest ning palju maksaks sama vana samas seisukorras auto automüügi portaalis?
20:24 19.07.2018
marita57
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Ja sel juhul märkige ka ära, kuskohas sellise raha eest see töö tehtud saaks (firma/tegija/garaaži nimi)! Siis on sellest ehk teistele foorumlastele ka abi.
20:45 19.07.2018
Maksu- ja tolliamet (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Ootame huviga infot, kus keegi salaja sõidukeid remondib, mis hinna eest midagi teeb jne.
Alati teie MTA
21:44 19.07.2018
pime autojuht (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
kuugli abil pakutakse et 150-200 karp + 150 värvimine. kokku u 700.
22:06 19.07.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
700€ eest http://www.auto24.ee/used/2886521 mis usutavasti roostetab minimaalselt ja peab vastu veel 10 aastat. Teie auto aga? Kas sinna on mõtet nii vinge masina jagu raha kulutada. Kui on karbid läbi siis ega muudki kohad palju paremad ei ole või mis? Aga ootaks ära info mida palusin.
22:54 19.07.2018
Marko
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Karpide vahetus võtab mõned tunnid. Ei ole vaja piuksuda, olen teinud ja tean. Kindlasti alla tööpäeva. Ma ei räägi siin kandevkonstruktsiooni täielikust remondist kõigi vahekihtidega, ainult välimine osa. Värvimine pole vajalik, vanale autole kärab natuke aerosooltõrva väga hästi :)
Teise auto soetamise soovitus on viisakalt väljendudes totter. Saad uue tundmatu julga kurat teab, milliste varjatud hädadega, ja hakkad otsast peale neid lahendama. Kellel seda vaja on?
00:04 20.07.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Totter on teha järeldusi ootamata ära UrmasZ85 arvamust kes teab meist kõigist paremini tema kasutuses oleva auto seisukorda. Tean kuidas mõned tuttavad on mõttetult tampinud raha vanasse autosse kus liigselt roostetanud karbid tähendavad, et kogu auto on ka teistest kohtadest järgi andmas. Minu poolt leitud pakutaval autol väidetavalt roostet ei ole ja hea tahtmise juures leitakse ka varjatud hädad tavaliselt üles enne kui auto eest raha välja käiakse. Tahtsin oma postitusega mõista anda, et tark ei torma ja alati on mõttekas kaalutleda kas ja kuidas kasulikum on. Vana maha müüa, karpide vahetuseks mineva raha juurde pannes saaks juba päris korraliku masina võrreldes sellega mille karpidest foto on pakutud vaatamiseks ülal.
00:22 20.07.2018
Marko
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Ei ole seal mingit traagikat. See auto sõidab, ilma et uksed hakkaksid kinni kiiluma, veel vähemalt viis aastat, pigem rohkem. Avarii puhul kaitsmisest ei võta sõna. Ei olegi võimalik, need testid on alati uue autoga. Loomulikult väheneb tehases sissepandud turvalisus iga maharoostetanud kümnendikmillimeetriga.
10:32 20.07.2018
Mahno3 (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Kere on auto kõige kallim detail, allub halvasti remondile ja remont pole enamasti mure lahendamine, vaid edasilükkamine.

Konkreetse auto fotolt on ju selgelt näha, et karbivahetus ei piirdu välise pleki vahetusega, sest alt servast pole teda väga millegi külge keevitada. See karbi ühenduskoht koosneb roostest, mastiksist ja õhukeseksroostetanud plekist läbisegi aukudega, mille külge kvaliteetset keevist teha on viisakalt öeldes problemaatiline.

Tasuks Millerti seisukohta kuulata, kui kere mujalt ka mineku peal on, tasuks sel masinal puht rahaliselt kalkuleerides viimsele puhkusele minna lasta. Või tehagi selline eesti keskmine tuuning makro, pahtli ja ruberoidiga, et saad ülevaatuse kätte ja sõidad viimase aasta veel.

Millerti leitud auto on ka päris jube, eriti oma mootorivaliku pärast, aga vähemalt mõne aasta saab sellega tarbesõite veel teha küll.
11:19 20.07.2018
vanames
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
IMHO minu arvamus on et teemaalgataja autoke tuleks siiski rahulikult minna lasta... autode riiki.
See pole enam pindmine rooste vaid totaalne mäda, ja usu kui hakata varjatud kohtadest uurima leiab neid kohti veelgi. Olen ka ise kange lappija kuid antud isendil on see mõttetu. Tulistan puusalt et tegu japskiga.
Kui musta mögina ja plekikruvi- tsinkpleki tuuningut teha, vast kannatab veel mne aasta sõita.
PS.
Kui antud auto oleks soetades kohe vastava seguga karbid uksed läbi lastud, st. korralik roostetõrje tehtud, poleks sellist pilti praegu, kahjuks eestlane on laisk ja sõidab seni kuni lansekad toas. Ei panustata autosse sentigi ja ülevaatusel mangutakse et lase veelkord ikka läbi, küll selliseid nähtud. Pole vaja solvuda, kuid see on reaalsus.
Ise olen igale ostetud autole teinud kohe määrimise õlitamise, kuigi soetan 500+ - autosid. Pole siiani ka ülevaatustel probleeme olnud.

Muudetud 20.7.18 11:22

14:39 20.07.2018
UrmasZ85
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Kui kogu karpide vahetuse protsess läheb 700 eurot maksma, siis jah sellist kulutust ma tegema ei hakka, seda see auto väärt pole, vaataks juba uuema masina poole. Teisalt uue samas hinnas autoga on ka jah omad riskid, ei tea ju kunagi, kas müüja kõik talle teada vead ära mainib, praeguse masina puhul on mul vead teada. Kuna ma sõidan autoga väga vähe (igapäevased toimetused ei vaja autot), ei taha sellele olemasolevale või uuele autole väga palju raha kulutada, seega kui saaks selle olemasoleva näiteks kuni 400 euroga üheks kaheks aastaks korda, siis isegi kaaluksin seda. Kui kasutaks autot igapäevaselt, vaataks kindlasti uuema auto poole.

Lisainfoks veel, et kõnealune auto on 1998. aasta Ford Fiesta.
14:55 20.07.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Hr. Urmas andke ikka teada millise hinnapakkumise tehti Teie auto plekitöödele, orienteeruvat hetkehinda oskame vaadata automüügi kuulutuste kaudu.
15:43 20.07.2018
UrmasZ85
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Pole mingit hinnapakkumist veel. Käisin vaid ülevaatusel ja sealt läbi ei saanud - nemad ka ei osanud öelda, kui palju selle roostevea likvideerimine maksma võiks minna. Siit foorumist siis küsisin lootuses, et äkki mõnel kasutajal kogemus olemas ja oskab orienteeruva hinna öelda, kui palju sellise vea parandus maksma võiks minna, mille peale üks kasutaja mainis 700 eurot. Rohkemat ma ei tea. Aga eks jah kõige õigem oleks mul pöörduda otse remonditöökodade poole. Kui see tehtud ja täpsem hind teada, siis saan siin ka teada anda.

Muudetud 20.7.18 16:36

16:45 20.07.2018
Navara3000 (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Ei saa öelda et karpide vahetamisel pole mõtet. Vahetasin oma vanal metsas rüüstamise kastikal karbid ära 2008-2009 talvel, ülejäänud kere oli OK. Müüsin sõitva ja TÜV-iga maha 2016.
18:41 20.07.2018
simmerlingu (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Keretööd on auto juures kõige kallim töö üldse! Mootorite ja käigukastide kap.rem on selle kõrval köki-möki.
Sõber lasi taastada ühel firmal eelmine aasta üht vana haruldust julma hinna alla tagudes. Vihjeks võin öelda, et summa oli 5 kohaline.
Nii et see pakutud 700 karp/id on ikka sigahästi saadud,kui töö on muidugi korralik. Samas oleneb millisel autol seda teha lasta. Mingil viiesotisel autol 700 keretöödeks alla taguda on tõesti pointless, kuid viiekilosel juba tasuks ma leian.
Eks kõik ole suhteline ja vastavalt rahakotile ja vajadustele.
20:35 20.07.2018
tiit_ (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Tühimikud makrofleksi täis, pahtliga tasaseks ning bituumeni baasil roostetõrjega põhi ühtlaselt pintsliga üle ja asi nagu uus.
20:47 20.07.2018
4567890 (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Kusjuures olen paari selliselt tehtud Passatit reaalselt näinud kui midagi hästi odavat pojale esimeseks autot otsisin.
21:09 20.07.2018
Mehaanik123 (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Nendel karpidel pole ju hullu midagi ! Enda autol oli seis ikka tunduvalt hullem aga toksisin sõrmedega vana karbi pleki maha ja seest olid karbid nagu uued, tehase krundi all ja roostet ei olnud. Plekitöökojast painutati täpselt originaal kujuga küljekarbi väline plekk, kruntisin selle ära ja siis neetisin külge terves karbi pikkuses, needipead pahteldasin robustselt üle ja seejärel sai see püstoliga bituumeniga kivikaitse peale lastud ja pintsliga üle värvitud. Väliselt on kõik nagu uus ja usun et kestab ju ka ikka mitu aastat veel. Kui viitsid mässata on selline vöimalus, rahaliselt läks äkki 120eur-150eur mölema karbi peale.
21:12 20.07.2018
vanames
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Täitsa huvitav kuskohas karpide vahetus 700 euri maksab?!
Tuttaval keevitati Mazda 626 le mõlemad karbid uued, maksis 250 euri.
Vaatasin üle - korralikult tehtud.
Jõhvis.

Muudetud 20.7.18 21:13

08:14 21.07.2018
63amg (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
tallinn on riik riigis.siin on teine hinnatase.
14:04 27.03.2019
Mannol56 (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
üldse pole hullu, endal kadus talvega vektra rondil ära rooste nahka kogu karbinurk umbes rusika suuruses. Tirisin roostes pleki ära, tahusin ühe alumiiniplekitüki umbes vajaliku kujuga ja 4 kruviga kinni. Isegi ei värvi - mõttetu osta selle jaoks 400ml purk. Tüv pole ka enam vajalik nii vanale rondile(1998 aasta väljalase).
Muide - isegi Audi roostetab, sõbra 20 aastat vanal läksid paari kuuga tiivaääred ja nurk läbi.
Üks hullemaid talvi selles osas see viimane:-()
22:33 27.03.2019
oi õudust! (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Needitud karpidega matsu küll panna ei taha.Pooleks läheb selline auto.
22:58 27.03.2019
jee.kim (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Rumal küsimus: MIKS?
23:06 27.03.2019
kuke ants (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Lennukid on kõik needitud, julged ikka lennata? Kas sa oi õudust tead, et Audi alumiiniumist mudelid A2 ja A8 on üldse liimitud?
11:45 28.03.2019
. (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Ma tahaks ka teada, miks ta pooleks peaks minema. Veokate raamid, aurukatlad, osad laevad, lennukid kõik needitud.
21:00 29.03.2019
aru ma ei saa... (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Tahvel plekki ei maksa suurt midagi, ega ka õhukese seinaga nelikanttoru... Painutuspingi ikka kuskilt leiab.. Relakas sisse, plekk asemele punktida, mingi mögin ka selga.. no käsi pole otsas v...
14:00 10.04.2019
Teramees62 (registreerimata)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Talv on oma töö teinud ja nii esitiiba kui karbinurkadesse on vanal tekkinud roostest augud, ligemale 5x8cm. Minu küsimus ülevaatajale: Kui sinna on täiesti nähtavalt kruvidega peale pandud plekitükk, kas sõiduk on ülevaatuskõlblik?
Kui soovite fotot, võin ka lisada.
15:16 10.04.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Roostekahjustusega ülevaatusele
Küll teise lausega küsisite kuid mina saan aru nii - kas ülevaatusel tuleb korduv? Kõik masinad on alati ülevaatuskõlblikud. Mina ei saa vastata 300 ülevaataja eest kuid vastavalt Manteeameti kirjalikele juhistele EI TOHI sanktsineerida asjades mille kirjeldust ei ole MKM 77 lisa 4 olevas vigadetabelis. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1040/5201/8016/MKM_2704
2018_m23%20lisa%204.pdf#
. Eks vadake ise kas leiate vastavat veakirjeldust ja jõuate ehk minuga sarnasele arusaamisele, et autot ei tõsteta rehvivahetuseks karbinurgast. Olen ikka arvanud, et uksekarbi katteplekk ei ole kandevkonstruktsioon. Seega kui karbiga ühes tükis olev tõstekoht lubab autot ohutult tõsta rehvivahetuseks siis mina ei näe probleemi. Küll aga augud karbi katteplekkides annavad põhjust auto kere kõrgendatud tähelepanuga üle vaadata, et anda hinnangut nn. kandevkonstruktsioonide vastupidavusele.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.