Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

TEEMA: LÖÖKAUKUDE KAHJUNÕUDED

02:29 12.04.2006
SSS75
Löökaukude kahjunõuded
Küsimuse ajendas Teie kommentaar Kuku raadios. Teie jutu järgi, ei ole asfaltkattega teelõigul löökauku sattunud juht alati süütu kannataja vaid "vale kiiruse" valinud juht. Samuti ei teki Teie sõnade järgi augud ootamatult ning seega ei saavat neid alati võtta ootamatu takistusena.

Siit ka minu küsimus. Kui mina seaduskuuleka kodanikuna, liigun mööda oma riigi pinnatud teekattega teid, siis kas ma pean alati ja igas olukorras arvestama oma sõidukiiruse valikul, et tee lõppeb hoiatamata ära? Kas liikudes linnades näiteks veoauto järel, pean ma arvestama sellise pikivahega, et ta võib kukkuda kuristikku (või hommikuse praktika järgi teeb kiire manöövri ümber põlvekõrguse augu) ning mina pean suutma seejuures peatuda?

Liiklejal peaks siiski olema seaduslik õigus EELDADA, et maanteesild teda kannb ning riiklik tänav/maantee ei lõppe/kao hoiatamata (märgistuseta) ära.

Milline on see müstiline "õigesti valitud sõidukiirus", millega ära hoida veeloigus asetsevat auku (löökauk või puuduv kaevuluuk), mittekandvat teesilda või linnaliikluses osava suurekabariidilise eessõitja poolt teadlikult ümberpõigatud (teine kord vägagi ohtlikult) kuiva augu puhul? Kas teele kukkuva puu puhul peaks tubli liikleja samuti saatma enne oma sõitma asumist mõne eksperdi, kes puude seisukorra kindlaks teeb, et siis "õige" kiirus valida vastavalt raportile?

PS Ärge palun hakake ajama juttu, et teel tuleb hoida tipptunnil ca 50-100 meetrist pikivahet, et olla kindel tee turvalisuses. Seda võib rääkida jääteel aga kui rääkida näiteks Tallinnast siis proovige hoida näiteks tipptunnil sellist vahet.

Loodan, et seletate meile, mida võib liikleja õigustatult eeldada riigi/omavalitsuse haldusalasse kuuluvate teede seisukorra ja märgistuse osas.
20:31 14.04.2006
Indrek Sirk (Liiklusõiguse Büroo)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Kui kuulasite seda saadet, siis teate ka mida teha, kui selline juhtum on aset leidnud. Iga selline juhtum on eriline ning ühtset valemit ei ole.

Olge ettevaatlik, püüdke sõita mõistlikult ja kõik on korras.

Kui puu kukub Teie auto ees teele, teel on üksik suur auk või sild kokku kukub, siis on Teil väga suur võimalus saada kahju hüvitatud. Kui aga teel on hoiatav liiklusmärk, auk augu järel või poriloigud, siis võiks veidi tähelepanelikum olla.

Sinu postitus oli ründav ja adressaat vale. Medalil on alati kaks külge. Ei ole mõtet tuua äärmuslikke näiteid. Tee seisukord peab tagama ohutu liikluse. Kas konkreetsel juhul oli ohutus tagatud, on fakti küsimus.

Kui selline juhtum aset leiab, on kõige olulisem fikseerida sündmus usaldusväärsete tõenditega. Kindlasti teatada politseile ning fikseerida politsei menetlusdokumentides kahju tekitanud tee-elemendi seisukord ning kahjustatud esemed/auto osad.
23:37 14.04.2006
monk (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Küsimus hea, saatsi selle ka tehnikakõrgkooli liiklusspetsidele seisukoha võtmiseks. Hr Sirgi vastus; räägib palju kuid ei ütle midagi.Just sellised inimesed sobivad Tallinnas liiklust korraldama.
Ootaks seaduste ja määrustega reg. täpset ja selget vastust.
Ja paraku kuidas seda Tallinna tänavate seisukorda hinnata, äärmuslik sõna kasutus on küll pigem hellitus kui ründav. Seni kuni lõhutud autode eest keegi ei vastuta Riigi rahakotist rem. kinni ei maksta seniks ei muutu midagi.
ka silla kokkukukumise juures saab targutada, miks te just siis silda ületasite pisut varem poleks teiega ju midagi juhtunud ja pool tundi hiljem oli ju märk juba väljas, et sild on kokkukukkunud
10:58 15.04.2006
Ehhhh (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Mõned valitud kiirused ja märkida paigaldamise järjekord eesti teedel.
90, 70, 50, 30, 5, LÜKATA sõidukit.
juhindudes sellisest kiirusepiirangust võite alati olla kindel et teie auto jääb terveks igasugustesse aukudesse veeremise järel. aindul väga raske on autot august välja lykata......
14:36 15.04.2006
jaH (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Mina tahaks ka teada: Kas ma pean alati ja igas olukorras arvestama oma sõidukiiruse valikul, et tee lõpeb hoiatamata ära?

Ja kui löökauk on veega täidetud kas siis pean hakkama vältima kõikidest poriloikudest läbisõitu?
(Kuna seal võib olla ju löökauk)

Ehk siis: kas tee omanik ei pea teed korras hoidma, samas mina kui autoomanik pean vastavalt seadusele oma auto tehniliselt korras hoidma?
Samas kui auto lagunebki põhiliselt just teede omanike kohustuste tegematajätmiste tõttu.
(Sõiga naelkummiga jaanipäeval - kohe trahv, teed lõhuvad aastaid autosid - ei tehta *****gi teeomanikele)
20:09 15.04.2006
Indrek Sirk (Liiklusõiguse Büroo)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Lugupeetud monk - vastus ei saa olla täiuslikum kui küsimus. Soovid paragrahve. Spetsiaalselt otsima ei hakka, lisan väljavõtte ühest hagiavaldusest. Keegi ei pea arvestama, et tee lõpeb hoiatamata ära - kui tihti on aga seda ette tulnud praktikas. Minul mitte kunagi. Mõttetu on demagoogitseda teemal, milline on ohutu sõidukiirus. Vastutama peab loomulikult teeomanik, kuid tuleb olla valmis selleks, et vabatahtlikult teeomanik kahju ei hüvita. Kui ikka tahtlikult oma auto puruks sõidad, siis tuleb ka kahju is ekinni maksta.


Väljavõte

Teele esitatavad nõuded, tee omaniku ja liikleja õigused ja kohustused ning vastutuse liiklusohutusnõuete rikkumise eest sätestab teeseadus (TeeS § 1 lg 1). Liikluse korraldamise teedel ning selle ohutuse tagamise alused ja põhinõuded on kehtestatud liiklusseadusega (LS § 1). Liiklusseaduse § 2 lg 4 kohaselt kohalik omavalitsus korraldab liiklust ja tagab liiklusohutuse oma haldusterritooriumil.

Teeseaduse § 10 lg 1 ja LS § 2 lg 4 kohaselt peab tee seisund võimaldama ohutult liigelda. Tee omanik on kohustatud jälgima tee seisundit ja hoidma tee korras, kõrvaldama teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise ning korraldama tee kasutamist ja kaitset (TeeS 37 lg 1). Ka LS § 6 näeb ette teeomaniku või valdaja kohustuse pidevalt jälgida tee seisundit, hoida tee korras ja viivitamatult kõrvaldada liiklust ohustavad või segavad takistused.

TeeS § 37 lg 6 kohaselt on tee omanik kohustatud liiklejale hüvitama tee kasutuskõlbmatuse tõttu või teeseaduse või selle alusel antud õigusakti rikkumise tõttu tekitatud kahju.

Hageja on seisukohal, et ohutu on teel liigelda siis, kui tee ja sellel paiknevad rajatused on korras ja vastavad kehtestatud normidele. Kahju hüvitamise kohustus tekib siis, kui tee seisund ei võimalda üldse liiklust (tee on kasutuskõlbmatu), aga ka sellisel juhul, kui tee seisund ei ole liiklemiseks ohutu.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister on teeseaduse § 10 lg 2 alusel kehtestanud 17. detsembri 2002 määrusega nr 45 “Tee seisundinõuded”. Hagejale ei ole teada, millise seisunditasemega teega on Kopli tänaval tegemist, kuid sõltumata seisunditasemest on määruse Lisa 3 kohaselt ajavahemikul 15 juuni kuni 15 november keelatud augud läbimõõduga alla 20 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5 cm esinemine. Samamoodi on keelatud aukude läbimõõduga üle 20 cm ja sügavusega üle 5 cm esinemine 15 mai kuni 15 november.

Tee seisundinõuete § 12 kohaselt peavad augud läbimõõduga üle 20-cm ja sügavusega üle 5-cm olema tähistatud liikluskorraldusvahendiga. Aukudega ala peab olema tähistatud lõigu kogu pikkust tähistava lisatahvliga varustatud liiklusmärgiga. § 3 lg 1 kohaselt tähistatakse teelõigul, millel ei ole tagatud nõutav seisunditase ning kus seetõttu on ohutu liiklemine raskendatud, liikluspiirangud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Juhul kui kehtestatud piirangud ei loo tingimusi ohutuks liiklemiseks, peab tee omanik tee sulgema.
23:24 15.04.2006
mu2n (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Saan aru nii: kui linnas on lubatud kiirus 50 km/h, siis valitud ohutu sõidukiirus peaks igati korrektselt olema 50 km/h. Selle kiiruse juures ei tohiks autoga midagi juhtuda, kuna meie, autoomanikud, maksame ju koguaeg selle eest, et teed vastaksid sellisele kvaliteedile. Ei saa üldse aru väitest, et juht peab valima sõidukiiruse vastavalt tee seisukorrale - pole ju meil võimalik valida aktsiisi maksmist vastavalt tee kvaliteedile. Maksma peab ju täie rauaga. Kujutage nüüd ette situatsiooni kus maja trepp peaks projekti ja normatiivide järgi näiteks kandma raskust 500 kg. Teie aga tahate klaverit vedada teisele korrusele ja trepp kukkub kokku, mispeale arhidekt ütleb, et sa ise ei valinud õiget ja turvalist raskust. Küsimus- kust mina pean teadma, et trepp kaks korda kehvem on kui tegelikult olema peaks? Ei pea me ju ise vastutama selle eest, et etendus toimub, kui me teatri pileti ostame ja etendust vaatama läheme. Samamoodi peab ka tee omanik vastutama tee seisundi eest kui autojht peab eeskirjadest kinni. Vabanduseks võib tuua eratee, mille ees tahvel " sõit omal vastutusel " . Vot sellises situatsioonis pean ise nuputama hakkama millise kiirusega sõita ja millisest august läbi sõita, või üldse oma nina sellisele teele mitte toppida.
00:45 17.04.2006
SSS75 to: Hr Sirk (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Vabandan, kui tundusin liialt ründavana ja ei sattunud kuulama kogu saadet. Samas usun, et kui mina hakkaks rääkima kuskil, et ohtlikud purikad ja libe kõnnitee ei teki ootamatult ning on näiteks vanalinnas tihti hoopis ohvri tingitud, siis võibolla reageeriksite samuti esimesel hetkel äkilisemalt.

Siit ka minu täpsustav küsimus. Kui eraomanduses oleva tänavalõigu purikatest/libedusest/aukudest/prahist/jne. tingitud probleemide puhul on koh.om.valitsus läbi politsei/mun.politsei usin ettekirjutisi ja trahve määrama siis, kas toitja käe puremise keeldu eirates, on neil võimalik trahve määrata ka riiklikule tee/tänava valdajale? Usun, et see oleks piisavalt motiveeriv.

Näen juba vaimusilmas kuidas näiteks "pensionäre armastav erakond" teeb enne valimisi ka reklaami, et meie maksime niipalju trahve ja suutsime olla nii tublid, et sõlmisime palju (teede)ehituslepinguid, millega ei kaasne seadusest tulenevat 2-aastast garantiinõuet.

Kas Teie (mitte Sinu) teada on olnud kohtupraktikas mõnda näidet, kus oleks tehtud ettekirjutus või isegi rahaline trahv mõnele riiklikule tee/tänava omanikule?
00:50 17.04.2006
SSS75 to: Hr Sirk (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
PS Võime ka sujuvalt Sina peale minna :) Vanusevahe ei tohiks nii suur olla `75.
10:21 17.04.2006
q peal (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Väga huvitav teema arenes selle kohapealt, kes vastutab siis aktsiisi ja muude autojuhtide maksude sihipärase kasutamise eest? Lihtne on ju nüüd nõuda autojuhtidelt kohustuslikku kindlustust ja ülevaatust- seda on politsei igapäevaselt kontrollima pandud.
Aga unustame siinjuures teed-tänavad. Kus on nüüd siis see kontrolliv organ? Olete hiljuti näiteks Võrus käinud? Siis teate kindlasti, millest jutt. Kui tuua näiteks sõidukitele ette nähtud range ÜV kontroll, siis sellest aspektist lähtudes ei tohiks mitte keegi Võru tänavatel üldse liigeldagi! Sest pole isegi meetrikest siledat asfalti. Ka peale linnavalitsuse korraldatud konkursi võitnud teetööliste ülekäimist auklikest kohtadest ei muutu lõik paremaks, vaid hoopis kehvemaks!
Küsimus nüüd selline, et kas politseil siis polegi volitusi tänavatel liiklusohutuse tagamiseks korda luua ja vastutusele võtta isikuid, tänu kellele tänavaid korda teha ei suudeta?
Autojuhid on sunnitud lausa kaskadöörlikke trikke tegema tänaval- samas jääb jalakäijatele vähem tähelepanu näiteks ülekäiguradadel. See ON ju liiklusega otseselt seotud!

Miskipärast olen tähele pannud viimasel ajal politsei suurenenud huvi trahvi sissenõudmisel ühe mittepõleva numbritule eest, natuke suuremaks vajunud kiiruse eest mäest allasõidul, valgel ajal läbipõlenud lähitule pirni eest jaa nii edasi.
09:48 18.04.2006
Indrek Sirk (Liiklusõiguse Büroo)
Re: Löökaukude kahjunõuded
SSS75, väärteokaristusi saab määrata üksnes eraõiguslikele füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Näiteks Tallinna iseendale karistust määrata ei saa, seda ei saa ka politsei teha. Ka ettekirjutusi iseendale teha ei saa.

Aukude teema nagu ka paljud muud probleemid, ei ole käsitletav must-valgena. Kuna minu praktikas inimesed omaenda teadmatusest ning oskamatusest sündmuskohal käituda jäävad tihti hüvitusest ilma, siis soovitangi pigem olla ettevaatlik kui võidelda tagajärgedega. Kuitahes laduselt asjaajamine ka ei käiks, ei ole auku sõitmises midagi meeldivat. Kuna teede halb eisukord on üldteada, siis saan aru, et auke kirutakse ja rusikat vibutatakse, kuid ei saa aru sellest, kui rünnatakse inimest, kes soovitab olla ka ise ettevaatlik, mitte ainult pimesi loota, et seadus parandab teed ja maksab remondiarved. Minu jaoks on töö ja teenistus selliste inimeste huvide eest seismine, kuid sellest hoolimata ei ole minu eesmärgiks näha võimalikult palju katkiseid autosid ja õnnetuid inimesi, vaid siiski olukorda, kus neid juhtumeid ei juhtu.

Rahulikku meelt soovides
07:46 20.04.2006
LX (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Äkki oleks võimalik teema lõpetuseks saada juhised, kuidas oleks õige käituda sündmuskohas. Politsei kotsumine peaks loogiline samm olema ja ka olukorra fikseerimine. Või on veel midagi millest pärast abi võib olla.
08:37 20.04.2006
plumer (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Sõitsin ka hiljuti Tartus sellisest august läbi - oli teine triiki ääreni vett täis(pikirööpa sees oli veel extra lisana suur löökauk, vesi oli pikirööpa ääreni) nii et näha seda oli "mission impossible". Tulemus - 2 plekkvelge kõverad. Tagusin nad siis kohapeal haamriga sirgeks ja sõitsin edasi. Auk oli ,nagu EV-s kombeks, tähistamata ja puudus ka liikluskiiruse piirangu märk. Imelik, et sellise paugu peale kummid ning veermik terveks jäid:) Ajab ikka p..sa keema küll... ise süüdi järelikult. Järgmine kord kutsun politsei ja teen pilte. Enam ei viitsi haamriga velgi sirgeks taguda nagu Jaan Tatikas:) Hea et polnud jõudnud veel suvehooajaks valuvelge alla panna. Head teed!
13:16 20.04.2006
Indrek Sirk (Liiklusõiguse Büroo)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Kuidas käituda sündmuskohal:
1. teatada koheselt politseisse ning nõuda nende väljasõitu sünmduskohale
2. fikseerida politsei poolt või oolitsei materjalides (näiteks oma avalduses või ülekuulamise protokollis) täpsed asjaolud - augu täpne asukoht, selle mõõtmed, sõidukile tekkinud vigastused (sh velje ja rehvi tüüp).
3. esitada konkreetne nõue võimalikult kiiresti teeomanikule

Selle juhise kõige nõrgem lüli on politsei. Politseis on arvestatav hulk inimesi, kes näevad oma rolli liiklusõnnetuste korral üksnes autojuhtide karistamises. On aga ka piisavalt politseinikke, kes mõistavad, et lisaks karistamisele on nende kohus inimesi aidata ning fikseerivad siiski ka sündmuskoha.

Veelkord - teeaugus auto lõhkumine ei pruugi alati olla teeomaniku süü, vaid teatud juhtudel võib süüdi olla ka autojuht. Teel oli näiteks ohust hoiatav liiklusmärk, sõiduki kiirus oli suurem lubatud piirkiirusest või sobimatu liiklustingimustega jne.
13:32 20.04.2006
*G* (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Politseist teatakse sulle heal juhul seda, et nad saabuvad 4 tunni jooksul. Halvemal juhul saadetakse sellise kaebusega kuu peale.

Mida mina siit teemast ootaks oleks otsesed käitumisjuhised sellises olukorras. Mida politsei(nike)le öelda. Milliseid tõendusmaterjale on vaja ja kuidas neid saada. Kellele, mis vormis ja millal esitada kaebus/kahjunõue/tsiviilhagi vms. Millised on ajavahemikud, kuidas määratakse kahjusumma jne.

Bonusena huvitaks see, kuidas oleks võimalik teeomanikult välja nõuda auto seisundi kiirenenud halvenemine tee kehva olukorra tõttu (st ilma konkreetse purunenud osata -- igasugused lõtkud/ovaalseks taotud rattad jms). Arvatavasti jääb asi tõestuse taha.
13:33 20.04.2006
*G* (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
näädsa, nii ta läheb kui enne kirja postitamist lõunal käia..
15:47 20.04.2006
Tsiklimees (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Aga tuleb välja er Voronežis asjad kiiremini liikumas kui meil. http://auto.delfi.ee/autondus/world/article.php?id=12723584
17:26 20.04.2006
Põrnikas (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Teeseadus ütleb näiteks nii

§37. Tee omaniku õigused ja kohustused
(1) Avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud:
...
2) teostama tee ülevaatust ja hoidma tee kehtestatud nõuetele vastavas seisundis;
...
4) liiklusõnnetuse korral ja muus teisi liiklejaid ohustavas olukorras paigaldama tee kasutajat hoiatavad või liiklust ümbersuunavad liikluskorraldusvahendid;
5) andma teavet tee sulgemisest ja muudatustest tee kasutamiskorralduses käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud viisil.

2) Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Tee sulgemisest või liikluspiirangutest tuleb teatada käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud korras.

§31. Teave tee seisundi ja kasutuskorralduse kohta
(2) .... Avalikult kasutatava tee omanik peab liikluskorralduse muudatusest teatama viisil, mis võimaldab teavet saada sellel liiklejal, kes seda vajab.

Seega:
1) hoiatusmärk "auklik tee" vms (augu väidetav tähistamine) ei vabasta kohustusest auk parandada
2) hoiatusmärk "auklik tee" vms (augu väidetav tähistamine) ei ole tee sulgemine ega liikluse piiramine
3) kui väljas on vaid hoiatusmärk "auklik tee" vms., siis see ei anna teavet selle kohta, et vett täis roopa põhjas on auk - peaks olema näiteks silt "vett täis roopad ja augud sees"

Ehk annab ka tõestada, et auk on olnud seal juba pikemat aega (augu väidetav tähistus tõendab, et omanik teadis augu olemasolust) - siis on võimalus väita, et tee omanik OLEKS saanud mõistliku aja jooksul augu parandada, s.t. kahju tekkimist vältida, kuid ei teinud seda. S.t. ei ilmutanud vajalikku hoolsust oma kohustuste täitmisel.

Kui politsei keeldub kohale tulemast, siis fikseeri see kirjalikult tunnistajate juuresolekul (ja ütle seda ka politseile).

Sellise näidishagi tekst võiks kusagil netis üleval olla.
22:40 20.04.2006
LX (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Kui politsei keeldub kohale tulemast, on üks võimalus keelduda autot liigutamast enne kui õnnetus on fikseeritud. Seda varianti kasutas tuttav liiklusõnnetuse korral, kus kumbki autojuht end süüdi ei tunnistanud aga politseist pressiti järjepidevalt peale, et leppige ikka omavahel kokku. Ummiku tekkides oli kohe vaba patrull leitud ja ka sündmuskoht sai fikseeritud.
15:09 24.04.2006
Henri (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Lõhkusin mõned päevad tagasi ka ühe kummi märgistamata augus. Kui ma politseid ei kutsunud, kas siis on ikka võimalik esitada kahjunõuet tee valdajale?
16:02 25.04.2006
Indrek Sirk (Liiklusõiguse Büroo)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Nõuet on alati võimalik esitada, kuid tõendamiskoormis lasub Sinul. Millega tõendad, et just selles augus lõhkusid just sellises määras oma sõidukit?
21:41 11.05.2006
sass (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
omalt poolt lisaksin,et kui koer vöi kass jookseb teile teele ette ja põhjustab liiklusõnnetuse siis süüdi on omanik ja peab kahju kinni maksma. kui teele jookseb põder ,kits või mingi muu loom on valesti valitud sõidukiirus.te peate oma loomad kinni hoidma,aga riik ei pea omi loomi kinni hoidma?
17:25 16.03.2019
uuesti löökaukudest (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Kuna on tulemas löökaukude aastaaeg, siis uuendame teemat.

----
*Löökaugust läbi sõites sõidukit vigastades peatu niipea, kui see on võimalik ning ohutu.

*Teavita juhtunust politseid ning kui nad sündmuspaigale fikseerima ei tule, tegutse neilt saadud juhiste järgi.

*Pildista kahju põhjustanud löökauku ning tekitatud kahju selliselt, et asukoht ning löökaugu suurus oleksid tuvastatavad (aseta löökaugu kõrvale näiteks tikutops).

*Sõiduki vigastused ning remondi maksumus lase hinnata autoremonditöökojal.

*Kahjunõue koos tõendusmaterjaliga esita tee omanikule, Tallinna linnas kommunaalametile.

https://mehele.ohtuleht.ee/952085/kuidas-kaituda-lookaugu-te
kitatud-kahju-korral

19:44 12.06.2019
Veel uuesti (registreerimata)
Re: Löökaukude kahjunõuded
Herr Sirk- igasuguste nn märkide paigaldamine ei vabasta vastutusest teehooldajat. Või on mingitel ametitel erilised vabandused vastutuselt vabastamisel?

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.