PR-artikkel (viide artiklile ka avalehel 3 päeva)

PR-artikkel on firmat, toodet või teenust tutvustav artikkel, millele saab soovi korral ka pilte juurde lisada. Artiklit eksponeeritakse avalehel uudiste rubriigis pildiga 3 päeva. Peale seda on artikkel leitav uudiste alajaotusest.